Feature

Masterplan Stationsgebied Utrecht

Dinsdag 24 juni heeft het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders het Masterplan Stationsgebied Utrecht gepresenteerd. Het Masterplan is een uitwerking van het Plan A, de stedenbouwkundige visie die vorig jaar door de Utrechtse bevolking werd gekozen.

Sinds 1987 werkt Utrecht al aan de vernieuwing van het stationsgebied. Het voornaamste doel van deze exercitie is de verbetering van de verbinding tussen de oude binnenstad aan de oostkant van het Centraal Station met de Jaarbeurskant aan de westzijde, waardoor met ook hoopt het gebied zelf aantrekkelijker te maken. Vorig jaar werd een doorbraak in de besluitvorming bereikt nadat de Utrechtse bevolking zich middels een referendum uitsprak voor een stedenbouwkundige visie waarbij een centrumboulevard en een stadscorridor de westelijke delen van de stad met het centrum verbinden. De invulling die B&W presenteerde wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijke visie. Zo komt er dichte bebouwing op het Smakkelaarsveld en zullen er enkele hoge kantoortorens op het Jaarbeursplein worden gebouwd, die echter nooit hoger worden dan de Dom.

De Catharijnesingel wordt weer uitgegraven. Aan deze singel komt een nieuw muziekcomplex. Vorig jaar was er in de media veel aandacht voor de mogelijke sloop van Herman Hertzbergers Muziekcentrum Vredenburg. In Plan A, de visie die werd gekozen, zou dit icoon behouden blijven. Uit de gepresenteerde plannen blijkt inmiddels dat het muziekcentrum ingrijpend verbouwd gaat worden waarbij alleen de grote zaal behouden blijft. Studio Herman Hertzberger is gevraagd om een eerste schets te maken voor het nieuwe muziekcentrum waarin ook poppodium Tivoli en jazzclub SJU onderdak moeten krijgen. Ook is hij gevraagd een inrichtingsvoorstel te maken voor het Vredenburgplein.

Na de zomer start het inspraakproces en verwacht wordt dat de gemeenteraad voor december een besluit neemt over het plan. Wanneer alles voorspoedig loopt zullen de eerste bouwactiviteiten, waaronder die met betrekking tot het muziekcentrum, eind 2004 aanvangen. Naar verwachting zal in 2025 het hele stationsgebied vernieuwd zijn.