Nieuws

Nominaties De Gouden Piramide bekend gemaakt

De Gouden Piramide, de jaarlijkse prijs voor 'inspirerend opdrachtgeverschap' in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, VenW en OCenW.

Ze wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat 'een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen'.

Een jury bestaande uit: Jo Coenen (rijksbouwmeester/voorzitter-zonder stemrecht). Marga Duijnker (oud-directeur verschillende woningcorporaties), Ed de Vries (bouwadviseur Brink Groep), Frits van Dongen (De Architecten Cie), Nikol Dietz, (bureau H+N+S), Hans van der Made (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), Paul Vermeulen (architect en vakcriticus), Rik Zaal (programmamaker en schrijver), Ton Idsinga (secretaris-zonder stemrecht), heeft de volgende opdrachtgevers genomineerd:

Stichting Triade,

Centrum voor kunsteducatie Den Helder, gerealiseerd in 2001

Architect: Bjarne Mastenbroek bij de Architectengroep en later SeArch.

Vereniging Natuurmonumenten voor drie projecten:

1 – Uitkijktoren Fochteloerveen, een bezoekersaccommodatie voor bijzonder hoogveengebied (wetland) in Zuidwest Friesland, gerealiseerd in 2000. Architect: D.A. de Haan

2 – Landgoed Koningshof, interieurrestauratie van monumentale villa van architect Salm uit 1900, gerealiseerd in 2000. Architect: architectenbureau Fritz/M. Prins

3 – Paviljoen De Posbank, Beekhuizensweg Rheden, gerealiseerd in 2002

Architect: Bjarne Mastenbroek bij de Architectengroep.

Woningbouwvereniging Nijestee in Groningen voor drie projecten:

1 – Renovatie Siersteenlaan (Groningen), ingrijpende transformatie van straat met blokken portiekwoningen, gerealiseerd in 2002. Architect: Karelse Van der Meer/T.J. Jellema

2 – Herstructurering Gerard Bakkerstraat (Groningen), renovatie en samenvoeging 365 woningen tot 220 ééngezinshuizen, eerste fase gerealiseerd in 2002. Architect: Henk Kooi van Signatuur.

3 – Blue-Moonpaviljoen Grote Gang (Groningen), twee short stay appartementen met dakterras en horecavoorziening, gerealiseerd in 2001. Architect: Foreign Office of Architecture/Alejandro Zaera-Polo/bureau Artès

Dienst OCW / openbaar onderwijs Den Haag voor drie projecten:

1 – Dislokatie Prins Willem Alexander School, Uitbreiding basisschool met 6 lokalen en gymzaal, gerealiseerd in 2002. Architect: Madeleine Steigenga en Martijn Meester/ Jean Désert rem.

2 – Scholencomplex Wateringse Veld, Openbare Dalton-basisschool 'De Vijver' voor 28 groepen en kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen, gerealiseerd in 2001. Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer

3 – Basisschool De Drentse Hoek, Verbouwing en uitbreiding openbare basisschool, gerealiseerd in 2002. Architect: Scala architecten, Mieke Bosse en Peter Drijver

L.S. van Duyvenbode uit Gorinchem voor een eigen woonhuis aan de rivier.

Gerealiseerd in 2000 met architect E.A. Franke.

De Gouden Piramide Prijs past binnen het sinds het 1991 gevoerde architectuurbeleid van de rijksoverheid. In de nota Ruimte voor Architectuur die in dat jaar uitkwam gaf de overheid aan mee te willen werken aan het scheppen van gunstige voorwaarden voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit.

In Nederland bestaan er tientallen prijzen voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en civieltechnische ontwerpers. Opdrachtgeversprijzen zijn echter dun gezaaid. Terwijl iedereen in de vakwereld weet dat het initiatief en de rol van de opdrachtgever een grote invloed heeft op de uiteindelijke architectonische kwaliteit.