Nieuws

Architect stadhuis Zaanstad bekend

Het nieuwe stadhuis van Zaanstad maakt onderdeel uit van het Masterplan voor een nieuw stadscentrum dat de gemeente in februari van dit jaar presenteerde. Kern van het Masterplan, naar ontwerp van Soeters Van Eldonk Ponec architecten en Reitsma Stedebouw, is het slechten van de barrière die door de spoorlijnen en de provinciale weg wordt opgeworpen door onder meer boven de sporen een nieuwe stationshal en bibliotheek te bouwen. Het nieuwe stadhuis van 24.000 vierkante meter wordt  boven een nieuw te bouwen busstation gesitueerd.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Sjoerd Soeters het nieuwe stadhuis gaat ontwerpen. Totaal deden zestien bureaus mee aan de selectie waaronder UN Studio, Architekten Cie., Dam & Partners, E.E.A. en Wiel Arets. Als verantwoording voor de keuze van de selectiecommissie meldt het persbericht van de gemeente: 'Het bureau van Soeters heeft van alle kandidaten de 'beste CV' voor het stadhuis. Maar de visie van het bureau sluit naar de mening van B & W ook het beste aan bij wat Zaanstad wil. Hij richt zich niet alleen op het gebouw, maar ook op invloed op het gebouw vanuit de omgeving, sociale veiligheid en levendigheid van het gebied. Soeters is meer uitgesproken in zijn keuzes dan de andere kandidaten: hij gaat de confrontatie aan tussen moderniteit (vorm en functie) en historie (Zaanse gevels). Deze opvatting sluit het beste aan bij de gemeentelijke zoektocht naar synthese van zakelijkheid en eigentijdsheid enerzijds en de Zaanse sfeer zoals omschreven in de architectonische uitgangspunten anderzijds. Kortom: Soeters is het sterkst in alles wat met visie, Zaanstad en stedelijke inpassing te maken heeft en is daarom door de selectiecommissie unaniem als beste keuze benoemd.'

Met de bouw van het stadhuis zal medio 2005 worden begonnen. Naar verwachting wordt het complex in 2007 opgeleverd.