Nieuws

Studiereis naar Midden- en Oost-Europa

Van 23 april tot 13 mei 2004 organiseert het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst een studiereis naar landen in Midden- en Oost-Europa. Voor deze reis kunnen zich zowel architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten aanmelden, als beschouwers, vormgevers en beeldend kunstenaars die een bijdrage leveren aan de inrichting van en de theorievorming over de publieke ruimte. Doel van de reis is een dieper inzicht te krijgen in het culturele erfgoed van de voormalige socialistische regimes. De reis start in Berlijn en voert o.a.door Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en eindigt in Charkov (Oekraïne). De inhoudelijke programmering berust bij een door het Fonds BKVB samengestelde commissie van deskundigen, bestaande uit Wessel de Jonge, Otakar Mácel, Ed Taverne en Cor Wagenaar.

Experiment & reactie als inspiratie

De komende jaren wordt de Europese Unie uitgebreid met landen uit het voormalig Oostblok. Dit confronteert Europa met een omgeving. Wat is de waarde van dit verleden? Kunnen we in Nederland nog iets leren van het ´socialistisch experiment´ zoals dat zich uit de iconografische programma´s laat aflezen? Zijn er nieuwe toepassingen van fenomenen als ´Grossiedlungen´ of de expressionistische ´Stadtkrone´ denkbaar? Wat zijn de gevolgen van het modernistisch ideaal van het ´Befreites Wohnen´ en de planmatige industrialisatie? En is de herstructureringsproblematiek van de naoorlogse wijken in Nederland vergelijkbaar met die van serieel aangelegde steden als Slavutic en Charkov? Met een bezoek aan oude cultuursteden die plotseling werden gesocialiseerd, de (voormalige) industriële gebieden en steden die de geest van de Revolutie van het Volk ademen, wordt de industriecultuur van de socialistische regimes en de problematiek van de ecologiecatastrofes onderzocht.

Aanmelden voor deelname

Belangstellenden voor deze studiereis kunnen bij het Fonds BKVB een reisbeurs aanvragen. Aanvraagformulieren zijn vanaf 15 augustus 2003 opvraagbaar en dienen uiterlijk 15 oktober 2003 door het Fonds BKVB ontvangen te zijn. Een adviescommissie selecteert de deelnemers. De studiereis staat open voor een groep van maximaal 20 deelnemers van wie voorafgaand, tijdens en na afloop van de studiereis, grote inzet wordt verwacht om de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk te maken. De deelnemers dienen uitgebreid verslag te doen van hun ervaringen in publicaties, openbare debatten en op de website van het Fonds BKVB.