Nieuws

Zes architecten voor Rotterdam Centraal geselecteerd

De Selectiecommissie Architect Rotterdam Centraal heeft zes kandidaten geselecteerd die kans maken op de ontwerpopdracht voor het nieuwe Centraal Station van Rotterdam en omgeving. Voor deze eerste selectie hebben 48 kandidaten zich aangemeld om het ontwerp voor het nieuwe Centraal Station van Rotterdam en omgeving te mogen vormgeven. Onder hen bevonden zich zeer bekende en internationaal gerenommeerde bureaus. De selectiecommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gezamenlijke opdrachtgevers van het project Rotterdam Centraal; de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, NS, Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam. De commissie heeft uit de geaccepteerde aanmeldingen de volgende kandidaten geselecteerd; Samyn and Partners uit Brussel, Ingenhoven Overdiek Architekten uit Düsseldorf, Rafael Viñoly Architects pc uit Londen, CS (Benthem Crouwel, Meyer en Van Schooten uit Amsterdam en West 8 uit Rotterdam), Office for Metropolitan Architecture (OMA) uit Rotterdam, Von Gerkan, Marg und Partner (GMP) uit Hamburg in samenwerking met Kraaijvanger Urbis uit Rotterdam. Deze bureaus zijn uitgenodigd om de ontwerpstrategie op de opgave te ontwikkelen en eind september te presenteren aan de selectiecommissie.

De ontwerpstrategie

De zes overgebleven kandidaten krijgen de taak een ontwerpstrategie te ontwikkelen op de uiteindelijke ontwerpopgave; de visie op het nieuwe stationsgebouw als vervoersknooppunt en economische toplocatie, architectonisch en ruimtelijk ingepast in de omgeving.

De definitieve architectenkeuze door de selectiecommissie vindt plaats op basis van de gepresenteerde ontwerpstrategieën. De visie op het stationsgebouw, de kwalitatieve, procesmatige en organisatorische aspecten wegen in de beoordeling mee. De keuze van de selectiecommissie is bindend.

De selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit de Rijksbouwmeester de heer prof. ir. J.M.J. Coenen (voorzitter), directeur Stedenbouw dS+V mevrouw ir. M.A.A. Schoenmakers, Spoorbouwmeester de heer ir. R.M.J.A. Steenhuis, voorzitter van het Hoogbouwteam Rotterdam de heer R.L. Brouwers, wethouder Kunstzaken en Vervoer en portefeuillehouder Stadsregio de heer S. Hulman, wethouder Fysieke Infrastructuur de heer drs. M.G.T. Pastors, directeur Nieuwe Sleutelprojecten (ministerie VROM) de heer drs. C.B. van Boven MPA, directeur Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de heer dr. J.C.G. Stam en gemeentelijk projectdirecteur Rotterdam Centraal en directeur Gemeentewerken de heer ir. C. de Wijs. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam gaat tot gunning van de opdracht van het voorlopig ontwerp over, op basis van de voordracht van de Selectiecommissie. De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese richtlijnen.

Economische impuls

De komst van de HSL en RandstadRail geven Rotterdam een belangrijke economische impuls. Rotterdam wordt hiermee onder andere aantrekkelijker als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Een stationsgebied van hoogwaardige kwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor deze economische impuls. Met de komst van de Hogesnelheidslijn (HSL) en RandstadRail, de light-railverbinding tussen Rotterdam en Den Haag, neemt ook het aantal reizigers toe van 40 miljoen naar 75 miljoen per jaar in 2025. Met het huidige centraal station kan Rotterdam deze groeiende reizigersstroom niet verwerken.