Nieuws

Adriaan Geuze curator van de 2e Architectuur Biënnale.

Het bestuur van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam heeft Ir. Adriaan Geuze benoemd tot curator van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Hij volgt Francine Houben op die als curator optrad van de eerste Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, die van 7 mei – 7 juli 2003 in Rotterdam plaatsvond.

Geuze is verbonden aan en (mede)oprichter van West 8 urban design & landscape  architecture en Surrealistic Landscape Architecture (SLA) in Rotterdam, tevens doceert hij aan  Harvard University, Boston. Met ingang van 1 oktober 2003 zal Geuze de inhoudelijke leiding van de tweede Rotterdamse biënnale op zich nemen. Daarnaast zet hij zijn ontwerpactiviteit bij West 8 onverminderd voort.

De tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam staat in het teken van “water” in relatie tot architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke vormgeving. Water is in alle tijden en culturen de bepalende factor geweest voor de vestiging van mensen. In de architectuurgeschiedenis zijn veel voorbeelden waarin water zelfs als euforisch element wordt ingezet. De vraag is of door de moderne technologie, de overbevolking en de klimaatveranderingen de relatie van mens (stad) en water niet juist wordt verbroken, waardoor de kwetsbaarheid van de systemen duidelijk wordt. In de nabije toekomst is het gevecht om water of tegen water een politiek en maatschappelijk vraagstuk.

In Nederland dringt de invloed van het water zich letterlijk en figuurlijk op. De stijging van de zeespiegel, dijkverzwaringen, verdroging van de bodem en recent van de dijken nopen tot vergaande ingrepen en daarmee staat Nederland aan de vooravond van belangrijke ruimtelijke veranderingen. De invloed van water zal zich op vrijwel alle niveaus van het ontwerpen manifesteren: landschap en landschapsbeheer, de toekomst van de steden en de vormgeving van het wonen. Bij de beheersing van dit vraagstuk spelen tot nu toe watertechnologie, watermanagement en waterpolitiek de grootste rol. Zonder te willen afdingen op de kwaliteiten van deze disciplines en instituten leidt de voorgestane aanpak vaak tot eenzijdige, soms technocratische oplossingen van dit vraagstuk. Landschapsarchitectuur, stedenbouw en planning kunnen een bijdrage leveren aan een evenwichtiger relatie met het natuurlijke systeem van water. Architectuur speelt hierin nog nauwelijks een rol. De vraag dringt zich op welke rol de ontwerpgemeenschap (architecten, stedenbouwers en landschaparchitecten) zal kunnen spelen als het gaat om onderzoek, beheersing en vormgeving van het water.

Het bestuur heeft Adriaan Geuze verzocht een programma te ontwikkelen voor de tweede biënnale op basis van een (inter)nationale verkenning naar invloed van water binnen de toekomstige ontwerpopgave.