Nieuws

Team Claus en Kaan Architecten, BGSV en Langzaam Verkeer wint prijsvraag Luxemburg

Met een stedenbouwkundig ontwerp dat zich vooral kenmerk door een parkachtige opzet heeft Claus en Kaan Architecten Rotterdam, BGSV bureau voor stedenbouw en het Belgische Langzaam Verkeer vorige week een prijsvraag gewonnen voor Nonnewisen, een te realiseren uitbreidingswijk aan de noordzijde van Esch (Luxemburg). Samen met nog vijf andere bureaus was het team gevraagd een concept te ontwikkelen voor een gedifferentieerde woonwijk voor 1500 inwoners, met een school en een klein wijkcentrum. Belangrijke uitgangspunten vormden de ecologische reconstructie van het beekje Dipbach, de openbare ruimte, waterhuishouding en het verkeersplan.

Het winnende ontwerp met als motto 'Stadtgärten' voorziet in de bouw van 780 woningen in verschillende categorieën. Zesenveertig procent van het totale oppervlakte van het gebied wordt volgens dit voorstel bestemd voor een landschapspark en de reconstructie van de Dipbach. Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Volgens de planning moet de eerste fase, waarin het park en de infrastructuur worden aangelegd en de woningen worden gebouw, in 2006 gereed zijn.