Nieuws

Vrije Pyramide voor Huub Smeets

Minister Sybilla Dekker van VROM reikt op 3 oktober de Vrije Pyramide 2002 uit aan stadsontwikkelaar mr. Huub Smeets. Vanaf 1988 was Smeets directeur Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht en sinds 2000 is hij directeur van de Vesteda-Groep BV. Smeets krijgt de prijs omdat hij in zijn werk als opdrachtgever nadrukkelijk let op de context van de stad. Het gaat hem daarbij niet alleen om de stedenbouwkundige en landschappelijke samenhang, maar ook om het architectonische detail.

In Maastricht manifesteerde Smeets zich als een krachtig manager met een duidelijke en consistente visie. In zijn Maastrichtse periode heeft hij zijn stempel gezet op een aantal belangrijke projecten, waarbij hij veel aandacht heeft gegeven aan de openbare ruimte: het Sphinx-Ceramique-terrein, het Maas-Markt-project, Randwyck, het Herdenkingsplein, Hoogfrankrijk en de Maasoevers.

Smeets toont steeds een maximale inzet, waarbij zijn motto is: ‘bijna goed is fout’. Hij werkte nauw samen met veel toonaangevende nationale en internationale ontwerpers.

Bij Vesteda trekt hij deze lijn door. Op dit moment ontwikkelt hij projecten in onder meer Rotterdam (Wilhelminapier), Amsterdam (IJburg, Zuid-as, IJ-oevers), Eindhoven (Smalle Haven), Arnhem (Rijnboog) en de binnensteden van Venlo, Sittard, Breda, Hilversum, Den Bosch en Zandvoort. De duurdere huursector heeft de laatste jaren mede daardoor flinke kwaliteitsimpulsen gekregen.

Volgens Smeets is het opdrachtgeverschap een ‘vak’, waarvoor flexibiliteit, doortastendheid, duidelijkheid, deskundigheid en misschien zelfs een zekere mate van fanatisme vereist zijn. Het belang van goed opdrachtgeverschap zowel aan de publieke als de private kant kan volgens Smeets nauwelijks worden overschat. Het organiseren van maatwerk en kwaliteit is het hoofdelement in zijn aanpak.

Deze laatste Vrije Pyramide wordt toegekend op voordracht van rijksbouwmeester Jo Coenen. Met ingang van dit jaar wordt de tweejaarlijkse uitreiking van De Zeven Pyramides vervangen door een jaarlijkse Gouden Pyramide voor inspirerend opdrachtgeverschap.

De prijs van deze laatste Vrije Pyramide bestaat uit een trofee, een boek en een documentaire over zijn werk. Het boek verschijnt bij de prijsuitreiking. De documentaire wordt op zondag 19 oktober uitgezonden door de AVRO op Nederland 1. De uitreiking van de Vrije Pyramide vindt plaats op 3 oktober 2003 om 17.00 uur in het Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41 in Den Haag.