Feature

Betonprijs 2003

Uit 122 inzendingen worden morgen tijdens de betondag vier projecten onderscheiden met de Betonprijs 2003. Uit een shortlist van 12 nominaties vielen de betonplannen van architecten Zwarts & Jansma, DKV, Van Tilburg/Ibelings en Hans van Heeswijk in de prijzen.

Urban Villa’s , DKV

In de categorie Woningbouw werden de aan de zuidoost rand van de uitbreidingswijk Velserbroek van architectenbureau DKV, constructeur ABT en aannemer M&M Bouw bekroond.

Een van de villa's is in ter plaatse gestort beton uitgevoerd. Ter voorkoming van koudebruggen is een constructie gekozen met dragende buitenspouwbladen waaraan de vloeren met een doorgaande onderbreking zijn opgehangen. Deze constructiewijze is hier voor het eerste toegepast in de seriematige woningbouw.

De Jury: 'De architect heeft kans gezien het gebouw op een opvallende, maar bescheiden wijze vorm te geven. Opvallend is de zorgvuldigheid waarmee het gebouw is gedetailleerd en uitgevoerd met als resultaat een rustige, strakke gevelcompositie.'

De betonprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan projecten met een creatieve, opvallende toepassing van beton.

In de categorie Waterbouwkundige Constructies ging de prijs naar de Tweede Beneluxtunnel, een ontwerp van Zwarts & Jansma, constructeur Bouwdienst Rijkswaterstaat en aannemer De Hollandse Combinatie Benelux.

De Jury: 'De 2e Beneluxtunnel is gekozen op grond van de gecompliceerde technische opgave. Het is de breedste afgezonken tunnel van ons land. Bij het afzinken van de elementen had men te maken met een rivier waar hoge stroomsnelheden voorkomen. Opvallend is dat veel aandacht is besteed aan de vormgeving van de aanlandingen. De inpassing in het industriële landschap van het Europoortgebied vereiste geen opvallende vormgeving, maar het markeren van de tunnelingangen is uitstekend gedaan. Het betreft de combinatie van verschillende vervoersstromen, van voetgangers en autoverkeer tot de metro.'

hoofdkantoor voor Daimler/Chrysler, A.S van Tilburg en ir. M.A. Ibelings

In de categorie Utiliteitsbouw won het hoofdkantoor voor Daimler/Chrysler in Utrecht van architecten A.S van Tilburg en ir. M.A. Ibelings, constructeur Corsmit, aannnemer IBC Heijmans.

De combinatie van beton, staal en hout maakt het hoofdkantoor volgens de jury tot een opvallend gebouw. 'Wat vooral opvalt zijn de grote open ruimtes waar het beton heel goed tot z'n recht komt. Tegelijkertijd speelt het binnenvallende licht een mooi spel met de textuur van het beton en de daarin aangebracht facetrand, waardoor de betonelementen als lijst fungeren voor de houten puien die het interieur een warm accent geven. Het gebouw in z'n totaliteit is robuust en vriendelijk tegelijk..'

Eilandbrug Kampen, Hans van heeswijk

In de laatste categorie, Bruggen en Viaducten, won de Eilandbrug in Kampen van architect Hans van heeswijk, constructeur Bouwdienst Rijkswaterstaat en aannemer Hollandia Hegeman Strukton.Deze brug over de IJssel is een staal-betonbrug met betonnen pylonen. De niet-symmetrische tuibrug bezit een bijzonder slanke constructie, die volgens de jury 'voortreffelijk is ingepast in het IJssellandschap.' Bij de realisatie van de Eilandbrug is gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het materiaal beton. De constructie van de hoofdoverspanning bestaat uit een stalen balkrooster met daarop een dek van geprefabriceerde betonplaten. De aanbruggen zijn uitgevoerd in voorgespannen HSB (sterkteklasse B 65), met dezelfde doorsnede als de hoofdoverspanning. Bijzondere aandacht is besteed aan de detaillering van de slanke, organisch gevormde pylonen, eveneens uitgevoerd in HSB. Opmerkelijk is verder de hydraulisch beweegbare basculebrug waarvan het contragewicht niet in een kelder is weggebouwd, maar in het zicht is opgehangen. Deze oplossing is alleen mogelijk bij een hooggelegen brug.