Feature

De uitslagen van week 46

Traditioneel regent het prijzen en onderscheidingen in het najaar: de Staal-, Beton- en de Houtprijs, de Lensvelt de Architect Interieurprijs om er maar een paar te noemen. Deze week de uitslagen van de welstandprijs Noord-Brabant, de Espa Award, en de Bienal Miami + Beach 2003.

Voor het negende achtereenvolgende jaar organiseerde Welstandszorg Noord-Brabant, de organisatie die belast is met welstandsadvisering voor 55 Brabantse gemeenten, De Welstandsprijs Noord-Brabant. Ingesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen dienen de genomineerde voorstellen als voorbeeld voor toekomstige bouwopgaven. Opmerkelijk aan de prijs is dat er aan papieren ontwerp een prijs wordt toegekend; of het project wordt gerealiseerd en hoe het precies wordt gebouwd is van later zorg. Ondanks de grote hoeveelheid historiserende ontwerpen onder de inzendingen werd de uiteindelijk Welstandprijs Noord-Brabant 2003 gewonnen door Joost van der Sande voor een modernistisch woonhuis in Bladel.

De Espa Award wordt door de Vereniging Parkeerexploitanten Nederland uitgereikt aan garages die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De gemeente Enschede ontvangt deze prijs voor de H.J. van Heekgarage. De garage ontworpen door Atelier PRO is de grootste ondergrondse garage van Nederland. Er kunnen 1700 auto's en 1000 fietsen worden gestald. Centraal in de garage ligt onder het van Heekplein, een tweede plein. Aan dit plein liggen de verschillende 'parkeer-kamers' met ieder hun eigen kleur, verlichtingsplan en stijgpunten naar de bovenliggende winkels.

De Bienal Miami + Beach 2003 was een 'e-prijsvraag', een prijsvraag die geheel via het web verloopt. Uitgangspunt vormde het stimuleren en openbaar maken van nieuwe conceptuele en experimentele ontwerpen. Het thema van de prijsvraag was possible futures. Winnaar werd Frank Shih Her Wang met een analytische methode waarmee kleine ingrepen in het stedelijk weefsel kunnen worden bepaald en beargumenteerd. Een eervolle vermelding ontving het in Rotterdam gevestigde SMAQ van Andreas Quednau, Sabine Muller. Met hun inzending Highway…ing wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om autobewegingen als uitgangspunt te nemen voor een intergraal omgevingsontwerp.