Nieuws

Hubert-Jan Henket en Wessel de Jonge Koninklijk onderscheiden

Op 26 november jongstleden, bij gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van het hoofdgebouw van Zonnestraal, zijn de architecten Hubert-Jan Henket en Wessel de Jonge door H.M. de Koningin benoemd tot respectievelijk Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (Henket) en Officier in de Orde van Oranje Nassau (De Jonge).

De onderscheidingen zijn toegekend wegens hun verdiensten voor de architectuur en de instandhouding van jonge monumenten. In 1988 richtten Henket en De Jonge de stichting DOCOMOMO op, die zich inzet voor de erkenning en instandhouding van de architectuur van de Moderne Beweging in binnen- en buitenland. Naar mag worden aangenomen is de directe aanleiding om deze architecten juist nu te onderscheiden vooral ingegeven door de recent opgeleverde restauratie van het hoofdgebouw van Zonnestraal. Met het onderzoek en de uiteindelijke restauratie van dit gebouw is meer dan twintig jaar gemoeid geweest. Het is voor iedere betrokkene zonneklaar dat deze restauratie zonder de bemoeienis van Henket en De Jonge waarschijnlijk nooit tot zo'n stralend einde was gekomen.

Het complex als geheel zal na de restauratie van de overige gebouwen t.z.t. worden voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.