Nieuws

Nieuwe regeling om sneller te bouwen

Minister Dekker (VROM) wil het wetsvoorstel voor de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) aanvullen met een snelle procedure om te bouwen. De regeling, het zogenoemde projectbesluit, maakt het mogelijk bouwvergunningen te verlenen zonder eerst te moeten wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Een herziening van de WRO vindt de minister nog altijd actueel. De herziening is nodig voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor de Nota Ruimte. Ook is de huidige wet te complex. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer na beoordeling van het wetsvoorstel.