Feature

Winnaars Europan 7 bekend

De winnaars voor de Nederlandse locaties van de zevende prijsvraagronde van Europan zijn bekend.

In totaal ontving Europan Nederland 168 plannen die ingingen op het thema 'nieuw leven in de suburb' waarvoor vier locaties beschikbaar werden gesteld in Amsterdam (Bakemabuurt), Den Haag (Morgenstond-Midden), Hengelo (O Kwadraat) en Rotterdam (Zuidwijk).

De jury, onder voorzitterschap van Maarten Kloos, heeft vier eerste en drie tweede prijzen toegekend. Opmerkelijk is dat twee van de vier eersteprijswinnaars (Jesús Hernández & Elena Casanova uit Spanje en Ilse Castermans & Patrick Meijers Nederland) ook voor Europan 6 een eerste prijs in Nederland in ontvangst mochten nemen.

De eersteprijswinnaars per locatie:

Amsterdam

Giacomo Summa (Italië/1976) met Cassius

Door de openbare ruimte en het aantal straten te beperken, wordt het aantal grondgebonden woningen tot het uiterste opgevoerd. Voor de langgerekte percelen is een onbegrensde verscheidenheid aan woningtypen denkbaar.

Quote juryrapport: 'Nadat de extremen tot in het uiterste zijn doorgevoerd, biedt het rigide grid ruimte voor een ongebreidelde diversiteit. Zonder dat het ten prooi valt aan nostalgie, maakt Cassius de idealen van de CIAM waar op een manier die het origineel van Bakema overtreft.'

Den Haag

Jesús Hernández (Spanje/1967) & Elena Casanova (Spanje/1967) met Urban Morphing

In het studiegebied wordt een aantal clusters onderscheiden die in feite samengestelde, hybridische bouwblokken zijn. Hierdoor ontstaat ook stedenbouwkundig een grote variatie, die vooral tot uitdrukking komt in veel verschillende openbare, collectieve en private ruimten.

Quote juryrapport: 'Urban Morphing overtuigt in tal van opzichten. Het plan presenteert een even elegante als pragmatische manier om het gebied stap voor stap onder handen te nemen. Het ontwerp biedt een grote verscheidenheid. Niet alleen in woningen, maar ook in verschillende soorten open ruimten, waarvan kan worden verwacht dat ze zowel in het gebruik als in het beheer beter zullen functioneren dan het onbestemde groen dat nu tussen de flatgebouwen ligt.'

Hengelo

Kurt van Belle (België/1975) & Patricia Medina (Spanje/1975) met Suburban Morphosis

Slingerende gebouwen van drie lagen markeren de overgang van het Hengelose stadscentrum naar de buitenwijken. Door hun afmetingen passen ze zich aan bij de villa's in de omgeving, terwijl ze zich tegelijk van die omgeving onderscheiden.

Quote juryrapport: 'Suburban Metamorphosis geeft een mooi en doeltreffend antwoord op de opgave. Door de passende schaal en de haast nonchalante manier waarmee de blokken door het gebied slingeren, voegt het zich ontspannen in zijn omgeving. Tegelijk is het beeld van de nieuwe bebouwing sterk genoeg om het gebied meer structuur te geven.'

Rotterdam

Ilse Castermans (Nederland/1972) & Patrick Meijers (Nederland/1971) met Nieuw Peil

Het basisconcept van Nieuw Peil is geënt op de oorspronkelijke opbouw van Zuidwijk: een halfopen structuur van grondgebonden en gestapelde woningen rond een semi-openbare binnenhof. Alleen is de bebouwing in dit geval een halve verdieping omlaag gebracht, zodat de met gras bedekte daken van de laagbouw een groen landschap vormen. De grondgebonden woningen worden ontsloten vanuit de binnenhoven. Aan de straatzijde worden taluds aangelegd, waardoor een tussenruimte ontstaat voor privé-tuinen.

Quote juryrapport: 'Zo ongeveer alles van Nieuw Peil verraadt het vakmanschap van de ontwerpers. De bouwvolumes zijn precies goed gesitueerd, het ontwerp is met grote zorgvuldigheid toegesneden op de opgave en de locatie, en bovenal: de architectuur is volgens veel juryleden van een ongekende kracht. Het plan is een hommage aan de hoogtepunten van de moderne architectuur. En dan niet eens zozeer de moderne architectuur van de obligate jaren twintig en dertig, maar eerder die van de ondergewaardeerde jaren vijftig.'

Tweede prijswinnaars

Den Haag

Andres Dawes (Groot Brittannië/1965) & Doris Zoller (Duitsland/1969) met Inside Out

Hengelo

Sechmet Bötger (Nederland/1971) met Mapping Hengelo

Marcel Lok (Nederland/1970) met Celestial Green

Bijzondere vermeldingen van de jury:

Amsterdam

Michiel Hofman (Nederland/1971) en Barbara Dujardin (Frankrijk/1970) met Bloomhouse

Den Haag

Micha de Haas (Nederland/1964) met Learning from Morgenstond

Hengelo

Pepijn Nolet (Nederland/1972), Rob Meurders (Nederland/1972) en Karel van Eijken (Nederland/1967) met RE X VIEW

Rotterdam

Henk Kortweg (Nederland/1969) en Mariëlle Berentsen (Nederland/1972) met Urban landscape