Nieuws

Groepsportretten 2004 – Angst & Ruimte

Groepsportretten is gepositioneerd in het grensgebied van onderzoek en ontwerp. Talentvolle jonge ontwerpers worden uitgenodigd om tezamen met generatiegenoten hun visie te geven op een actueel onderwerp. Tijdens het project worden de groepen gevoed door een collectief programma van tussentijdse presentaties, discussies en lezingen. Bij GP04 worden de groepen mede geselecteerd op basis van een zelfgedefinieerde opgave binnen het bepaalde thema en wordt bewust gestreefd naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

Angst & Ruimte

De westerse samenleving wordt geterroriseerd door angst. Of het nu de nationale veiligheid betreft, de verkeersveiligheid of die van de volksgezondheid; iedere vorm van risico dient te worden gespreid, afgedekt of uitgeroeid. De veiligheidsobsessie laat steeds meer zichtbare sporen achter, met name in de openbare ruimte. Snelheidsbeperkende drempels, rookvrije zones en surveillancecamera's dienen een maatschappij in het teken van preventie.

De mechanismen van controle en uitsluiting waarmee we ons tegen het vermeende onheil verdedigen, werken normatief en daarmee reductief. Het verlangen naar veiligheid heeft de leefomgeving uitgekleed en gestandaardiseerd. Letterlijk zijn de scherpe kantjes er van af. De veiligheidsutopie schrijft een steriele, transparante en neutrale omgeving voor, waar normaal zijn de norm is en waarin het bijzondere als bedreiging wordt ervaren.

Het veiligheidsvraagstuk kan ook van de andere kant worden benaderd: welke risico's zijn we eigenlijk bereid te nemen? Hoe ziet onze leefomgeving eruit als we zelf mogen bepalen, of op zijn minst interpreteren, waar de grenzen liggen? Op welke structurerende wijze kunnen veiligheid en risico gestalte geven aan de inrichting van Nederland?

Aanmelden voor deelname

Belangstellenden voor GP04 kunnen vanaf 7 januari 2004 een inschrijfformulier opvragen bij Urban Affairs, corporate(at)urbanaffairs.nl. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 16 februari 2004 in bezit te zijn van Urban Affairs. De groepen van GP02 kiezen de nieuwe groepen voor GP04. Van de vier geselecteerde multidisciplinaire groepen wordt verwacht dat zij met grote inzet het voorgestelde onderzoek/ ontwerpopgave uitwerken binnen de gestelde tijdspanne en een actieve medewerking verlenen aan de gemeenschappelijke activiteiten.