Feature

Prijzen in Chili en Sicilië

Twee eerste prijzen voor teams uit Nederland: Ralf Pasel en Frederik Künzel zijn een van de zeven winnaars van de Chileense Elemental prijsvraag, en Urban Future Organization met Centola Associates hebben een besloten prijsvraag gewonnen voor een nieuw vakantiedorp aan de noordzijde van de Etna (Italië).

Als de Weissenhofsiedlung in Stuttgart uit 1927 kan worden gezien als het begin van de poging om het woningtekort te reduceren door het ontwikkelen van goedkope geprefabriceerde woningen, en Previl in Lima uit de jaren zeventig beschouwd kan worden als het einde, dan poogt de Elemental prijsvraag een derde hoofdstuk te schrijven door architecten te vragen zich te buigen over de opgave van de basiswoning, zo stelt de website van Elemental. De prijsvraag vroeg om een ontwerp voor zeer goedkope woningen die met een grote mate van zelfwerkzaamheid tot stand komen. De woningen moesten uitbreidbaar en constructief solide zijn, en moeten walitatief goede woonbuurten opleveren. Uit de 520 inzendingen zijn zeven winnende ontwerpen gekozen die als pilot-project gerealiseerd gaan worden.  De Chileense regering stelt daarvoor aan de toekomstige bewoners een voucher van US$ 7500,- ter beschikking.

Een van de zeven winnaars is een team uit Nederland bestaande uit Ralf Pasel en Frederik Künzel. Hun voorstel gaat uit van het concept dat van een basisunit een woning kan worden gemaakt, dat de woningen geclusterd kunnen worden, en dat deze clusters een buurt vormen bestaande uit 16 tot 47 woningen. In het midden van de buurt is een open ruimte die gebruikt kan worden als collectieve moestuin, of opgedeeld kan worden in privé tuinen.

Ieder kavel is 4 x 8 meter groot en bevat een basisunit van 1,2 bij 8 meter. In deze unit bevinden zich de aansluitingen voor water, riolering en elektriciteit, maar ook een entreedeur en trappen. De unit kan door de bewoners in de breedte worden uitgebreid met 3,8 meter en in de hoogte met maximaal drie verdiepingen. Iedere woning heeft zo de luxe van een eigen entree aan de straat en een eigen huisnummer. Omdat de basisunit zelfvoorzienend is en afgesloten kan worden, kan deze gebruikt worden zelfs voordat met bouwen wordt begonnen. Vanuit constructief en sociaal oogpunt, is het van belang dat de verdieping op de begane grond direct wordt ingevuld, daarna is de bewoner vrij om in zijn eigen tempo zijn woning uit te breiden. Het is de bedoeling dat deze zomer met de bouw van de pilot-projecten wordt begonnen.

1 landschapsstrategie

2 demonteren

3 lavapark

Door een uitbarsting van de Etna werd in oktober 2002 onder meer een vakantiedorp aan de noordzijde verwoest. De regio Linguaglossa schreef een besloten prijsvraag uit waarin gevraagd werd een ontwerp te maken voor een zomer- en wintersportcentrum op de locatie van het oude dorp. Deze prijsvraag werd gewonnen door Urban Future Organization (Londen, Messina, Zeist) in samenwerking met Centrola Associates (Rome).

Urban Future Organization ontwikkelde een landschapsstrategie die gebaseerd is op eerdere lavastromen. Deze stromen vormen de basis voor een topografie die wandelpaden, skiroutes en bebouwlocaties tot een eenheid maakt. Zo ontstaat een systeem van 'dijken' en 'kanalen'. In het bebouwingsvoorstel worden de chalets met de rug in de lavadijk gebouwd. De houtskeletbouw chalets zijn demontabel en modulair afgestemd op de afmetingen van een vrachtwagen. Hierdoor kunnen ze bij een nieuwe uitbarsting op een vrachtwagen worden geladen en in veiligheid worden gebracht. Na een nieuwe uitbarsting zal een nieuw lavapatroon ontstaan waardoor het bebouwingspatroon verandert, evenals de ski-, wandel en fietsroutes door het dorp. Deze nieuwe topografie genereert weer nieuwe ervaringen.

Als extra toevoeging op het programma heeft Urban Future Organization de lavastroom van oktober 2002 die zich in de buurt van het vakantiedorp bevindt getransformeerd tot educatief park met een thematische route langs een aantal bijzondere geomorfologische elementen.

Op dit moment onderzoekt de regio Linguaglossa op welke wijze het project gerealiseerd kan worden.