Feature

Gezellig, een plein voor iedereen

Met deze slogan wist het trio Soeters Van Eldonk Ponec Architecten, Buro Lubbers en ING Real Estate tweederde van de 24.000 stemmen achter zich te krijgen bij de publieksstemming voor een herontwikkeling van Plein 1944 in Nijmegen.

Plein 1944 is ontstaan als gevolg van het geallieerde 'vergissingsbombardement' van 20 februari 1944. Het plein, dat in het wederopbouwplan van 1947 een centrale plaats moest gaan vervullen, heeft nooit de verbindende functie gekregen die het was toebedacht. Niemand in Nijmegen leek van Plein 1944 te houden en dus kwam het in aanmerking voor herontwikkeling. Het nieuw plein moest een schakelfunctie tussen het oostelijk en het westelijk deel van het centrum gaan vervullen en als nieuw 'ontmoetingsplein voor de hele stad.' gaan dienen

Aan de publieksstemming ging een uitgebreide procedure vooraf. In een eerste fase werden vier teams van ontwerpers en ontwikkelaars gevraagd elk twee scenario's voor Plein 1944 uit te werken. Eén scenario met als uitgangspunt een reconstructie van de vooroorlogse structuur en het toenmalige netwerk van straten en pleintjes. Het andere scenario had de handhaving van de huidige wederopbouwstructuur als uitgangspunt.

Een jury onder leiding van Jo Coenen koos het plan 'Het Bastion' van de Spaanse architect Busquets en het plan 'Dansende Terrassen' van Kuiper Compagnons als respectievelijk beste 'vooroorlogse' en 'na-oorlogse' plan. Uiteindelijk besloot B&W dat er door de bevolking gekozen kon gaan worden tussen Busquets plan en 'Een Plein voor Iedereen' van Van Soeters Van Eldonk Ponec.

Het plan van Busquets was in vergelijking met dat van Soeters cs veel ingrijpender van aard, onder meer door een fors nieuwbouwcomplex in twee lagen (ondergronds en bovengronds) dat midden op het plein zou verrijzen. 'Een Plein voor Iedereen' dat zichzelf in publieksstemming ook afficheerde als 'van de Makers van Mariënburg', is veel minder ingrijpend. Het plein blijft open maar krijgt een groener, en door aanpassingen in de maatverhouding, intiemer karakter.

Of het nu de kreten 'Gezellig' en 'Voor iedereen', de mediterrane sfeerbeelden (altijd zon in Nijmegen, krantje lezen aan de 12 meter lange stadstafel), de aantrekkelijke prijs, het krediet dat is opgebouwd met Mariënburg of wellicht toch de ruimtelijke kwaliteiten zijn die de bevolking massaal voor dit plan heeft doen kiezen, doet er niet meer toe. De raad zal de keuze van de bevolking, zeker nu die zo massaal op één plan is gericht, ongetwijfeld overnemen. Naar verwachting zal de bouw pas rond 2007 kunnen starten en circa drie jaar duren.