Nieuws

HGIS-Cultuurmiddelen

Voor 2004 heeft het Stimuleringsfonds voor Architectuur vanuit de HGIS-Cultuurmiddelen gelden ontvangen voor het subsidiƫren van internationale projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee hoopt het fonds een extra bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van de internationale kennisontwikkeling en kennisoverdracht binnen, tussen of over de betreffende vakgebieden.

Subsidies uit de HGIS-Cultuurmiddelen kunnen worden aangevraagd voor internationale projecten die:

– een bijdrage vanuit de Nederlandse architectuur en stedenbouw omvatten

– en/of de Nederlandse architectuur en stedenbouw internationaal profileren

– en/of kennisuitwisseling ter verrijking van de ontwerpende disciplines beogen

De projectsubsidies kunnen onder meer bijdragen aan de realisering van:

– internationale architectuurtheoretische onderzoeken

– internationale ontwerponderzoeken

– tentoonstellingen zoals, updaten van succesvolle Nederlandse tentoonstellingen ten behoeve van presentaties in buitenland; in het buitenland gemaakte tentoonstellingen (over Nederlandse architecten) presenteren in Nederland

– kleinschalige buitenlandse presentaties van Nederlandse ontwerpers en de inhoudelijke voorbereiding van deze presentaties

– internationale ontwerpmanifestaties; zoals manifestaties met een grensoverschrijdende opgave als onderwerp

– internationale workshops over actuele opgaven

– vertalingen van toonaangevende Nederlandse boeken

– internationale tentoonstellingscatalogi

– internationale audiovisuele producties

De sluitingsdata voor het indienen van aanvragen: 1 april en 15 augustus 2004.

Meer informatie over de mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies binnen deze tijdelijke aanvulling op de Regeling projectsubsidies Architectuur is verkrijgbaar bij Nynke Siccama en Mirjam Hensgens, stafmedewerkers van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Aanvraagformulieren kunnen telefonisch, per fax of mail opgevraagd worden.