Feature

Bureau Alle Hosper wint met Lago Wirense

Bureau Alle Hosper heeft met het plan ‘Lago Wirense’ de ontwikkelcompetitie voor het Wieringerrandmeer gewonnen. Vrijdag 27 februari werd door de jury van de gezamenlijke publieke partijen (provincie Noord-Holland, Gemeente Wieringen, Gemeente Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier) een toelichting gegeven.

'Lago Wirense stelt een ontwikkeling voor die hoge waterkwaliteit centraal stelt. De scherpe analyse van de wateropgave overtuigt, de oplossingen, met o.a. een apart kanaal, zijn innovatief en ruimtescheppend. Met besef voor cultuurhistorische waarde worden ruimtelijke ingrepen gedaan. Het water is steeds leidend en zal als katalysator werken om het toerisme en bedrijvigheid op gang te brengen. Functiescheiding in het water moet leiden tot functieversterking wat betreft economie, natuur en waterbeheer', aldus de jury.

In de opgave voor de ontwikkelcompetitie werden door de gezamenlijke publieke partijen drie doelen genoemd: Een sociaal economische impuls, verbetering van het waterbeheer en de realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone.

De visie van Bureau Alle Hosper bestaat uit een opnieuw vrij liggend eiland, een robuuste polder en een havengebied dat de polder en het eiland aanvult. Dit is het beeld dat in de toekomst onderdeel moet zijn van het imago van de Kop van Noord-Holland. De combinatie van kwantitatieve wateroplossingen, het creƫren van nieuw kwalitatief water en de aandacht voor natuur zijn de basis voor een latere ontwikkeling van uitgebreide recreatie. Bij een omslag in imago zijn niet alleen de bestaande kwaliteiten bij de kernen geschikt om woonbuurten te bouwen, maar wordt een nieuwe economie aangetrokken die op verschillende plekken de mogelijkheid biedt om nieuwe vormen van buiten wonen te realiseren.