Nieuws

Charlotte Köhler Prijzen 2004 toegekend

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Charlotte Köhler Prijzen 2004 toegekend aan de kunstenaars Marc Bijl, Nathalie Bruys en Bas Princen, het architectencollectief Studio Sputnik en theatervormgever Sascha van Riel. De prijzen van 5.000 euro elk worden 13 mei uitgereikt in Hotel Arena in Amsterdam.

Bas Princen (Zeeland (N-B) 1975) uit Rotterdam studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en het Berlage Instituut in Rotterdam. Hoewel opgeleid tot ontwerper heeft hij zich toegelegd op het fotograferen van ruimtes waar vormgeving geen rol speelt bij het huidige gebruik. Hij maakte onder meer werk in opdracht voor Atelier HSL en nam deel aan tentoonstellingen bij het NAi in Rotterdam, Stroom hcbk in Den Haag en bij Transformers urban drift Projektraum in Berlijn.

Studio Sputnik uit Rotterdam is een collectief dat wordt gevormd door Bert Karel Deuten (Katwijk 1970), Henk Bultstra (Enschede 1971) en Jaakko van 't Spijker (Rotterdam 1971). Zij studeerden alledrie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Sinds zij in 1997 hun krachten bundelden in het bureau hebben zij zich beziggehouden met ontwerpen uiteenlopend van planologie tot huizen van particulieren. In 2001 verscheen hun theoretische studie 'Snooze' (NAi Publishers) waarin zij bepleiten dat architectonische en stedenbouwkundige vormgeving zich dient te verhouden tot de heterogeniteit van de massacultuur en aldus ruimte moet laten voor verschillende soorten gebruik.

Sascha van Riel (Enschede 1968) uit Arnhem studeerde theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na de afronding van haar opleiding in 1998 heeft zij aan diverse projecten meegewerkt, vooral als assistent in dienst van andere ontwerpers. Zo leverde zij onder meer bijdragen voor producties van Toneelgroep Amsterdam. In het seizoen 2002-2003 manifesteerde zij zich zelfstandig met de operaproductie Arianna van Claudio Monteverdi (dirigent Jan Van Outryve/ regie Wouter Van Looy) waarvoor zij een eigentijds decor bedacht geïnspireerd op wachtruimtes in luchthavens. Marc Bijl (Leerdam 1973) werd opgeleid aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij woont en werkt afwisselend in Rotterdam en Berlijn. In zijn werk, dat vooral uit installaties, interventies en registraties daarvan bestaat, onderzoekt hij sociaal-maatschappelijke thema's en stelt daarbij vaak geldende regels en gangbare symbolen ter discussie. De kunstenaar exposeerde onder meer bij Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven, Casco in Utrecht en leverde een bijdrage aan de Manifesta 4 in Frankurt. Binnenkort is werk van hem te zien in Museum Het Valkhof te Nijmegen.

Nathalie Bruys (Dordrecht 1975) uit Amsterdam werd opgeleid bij de afdeling Voorheen AudioVisueel van de Rietveld Academie en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zij specialiseerde zich in geluidskunst en maakt in dat kader muziek, radio, performances, installaties, maar ook video's, platen en cd's. Voorts treedt zij regelmatig op als dj. Bekend onder diverse alter ego's  (KODI, Nath6lie) leverde de kunstenaar bijdragen aan radio WORM, de serie Dot.nu en het tijdschjrift Catalogue. Voorts presenteerde zij werk bij de Kunstvlaai, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, De Appel en het Impakt Festival.

De jury bestond uit Frédérique Bergholtz, Trudi Maan, Tracy Metz (voorzitter), Martijn van Nieuwenhuyzen en Michelle Provoost