Nieuws

Dirk Sijmons Rijksadviseur voor het Landschap

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten ir. Dirk Sijmons (55) per 1 april 2004 te benoemen tot Nederlands eerste Rijksadviseur voor het Landschap. LNV ziet de strategische vernieuwing van het landelijk gebied als een belangrijke ontwerpopgave Рnu en in de toekomst. De stimulerende en deels regisserende rol van LNV voor het landschap krijgt met de aanstelling van Sijmons extra  inhoud.

De Rijksadviseur voor het Landschap zal de kwaliteitsontwikkeling in het landelijk gebied gaan stimuleren en zal hierover rechtstreeks aan de minister van LNV adviseren. Voor een intensieve samenwerking en collegiale afstemming met de Rijksbouwmeester Jo Coenen zal hij worden gestationeerd binnen het Atelier van de Rijksbouwmeester in Den Haag. Zo wordt de landschapsarchitectuur samengebracht met andere ontwerpdisciplines waaronder de architectuur en de stedenbouw. Deze combinatie sluit aan op een ontwikkeling waarbij ontwerpopgaven steeds groter en meer integraal van aard worden.

Dirk Sijmons (1949) studeerde af aan de TH-Delft faculteit Bouwkunde (1977), en was als planoloog werkzaam bij de ministeries van CRM en Landbouw en Visserij. Vanaf 1989 tot heden is hij directeur van H+N+S BV Landschapsarchitecten.

Hij ontving in 2002 de grote Rotterdam-Maaskantprijs voor zijn verdiensten op het gebied van theorievorming, publicaties, maatschappelijk debat en voorlichting op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.