Feature

Geest en Grond winnaars bekend

Vandaag zijn de winnaars van de internationale ontwerpprijsvraag Geest en Grond bekend gemaakt. De prijsvraag vroeg om ideeën in drie categorieën voor de Bollenstreek.

Er zijn 123 inzendingen ingestuurd, waarvan 27 uit het buitenland, min of meer gelijkmatig verdeeld over de drie categorieën.

Bulb & Breakfast

De categorie Bulb & Breakfast vroeg om een ontwerp van een tijdelijke logiesvoorziening in een oude bollenschuur compleet met marketingplan en logo.

De eerste prijs in deze categorie ging naar

The Dutch Bulbs van Caroline Wolf, Anna Kalvelage, Lorenz Schreiber, Attila Saygel  (Berlijn, Duitsland)

De in de bollenstreek verspreide `bollenopberghutten' vormen overnachtingsmogelijkheden voor de wandelaar. In de hut ontvangt de gast een `erfgoedlunchpakket' om zijn slaapplaats in te richten. Dit plan won onder meer vanwege het goed uitgewerkte verhaal en marketingconcept en de mooie uitvoering. Vooral het idee om sober en spartaans als publiekstrekker te kiezen, werd gewaardeerd.

Overige prijzen in deze categorie waren voor:

Tweede prijs:

Naar de bollen van studiosap; Hetty Keiren, Suzan Jorritsma, Mariëlle Tolenaar (Amsterdam)

Derde prijzen:

Bulb it up van Johan Selbing, Anouk Vogel (Amsterdam)

Bed in shed van Florencia Alvarez, Sofía Picozzi (Buenos Aires, Argentinië)

De Hofwal

Nieuw Erfgoed

Nieuwe erfgoed bleek een lastige categorie. De inzendingen voor opgave om archeologische vindplaatsen of de vondsten zelf te betrekken bij het ontwerpen van nieuwe woningen bleek een lastige. De jury was teleurgesteld over de kwaliteit van de ontwerpen in deze categorie en besloot geen eerste prijs toe te kennen.

Een tweede prijs ging naar:

De Hofwal van Atelier de Olmenhorst; Lennard Duindam, Martijn Kessler (Lisse)

Een derde prijs naar:

Bulb fiction van MVC; Francois Mertens, Francesco Cazzola, Luca Veltri  (Milaan, Italië)

Driedubbele Winst

Het Gewenste Landschap

Voor Het gewenste landschap konden inzenders zich richten op een voorstel om de als verrommeling ervaren ruimtelijke ontwikkelingen aan de Delfweg op te lossen, op het ontwerpen van een nieuwe bollenschuur of op een combinatie.

De eerste prijs in deze categorie ging naar:

Driedubbele winst van Artgineering; Stefan Bendiks, Aglaee Degros, Jurriaan Hillerstrom (Rotterdam)

Driedubbele winst: voor bollenteelt, toerisme en recycling. Dichtgeslipte sloten worden gebaggerd en getransformeerd tot een toeristisch netwerk. Een intelligent voorstel volgens de jury, dat niet alleen een ontwerp voor een bollenschuur behelsde, maar daarin ook andere zaken, zoals het sliboverschot en de toeristensector betrok. De jury waardeerde tevens de introductie van hoogte in het landschap, waar veel andere schuurontwerpen juist ondergronds gingen.

Tweede prijs in deze categorie:

Nieuw Bollenland van Architektenwerk Twan Jütte (Delft)

Derde prijs:

Copy_Paste van John Treffer, Thijs de Zeeuw (Amsterdam)

Per categorie werden er tevens een aantal Bijzondere vermeldingen toegekend.

Inzending ‘ervaringsdeskundige’ Alexander Warmenhoven

Ervaringsdeskundigen

Om bewoners van de streek, die zich niet professioneel bezig houden met architectuur en stedenbouw, ook de kans te geven hun ideeën over de streek in te dienen, werd een speciaal formulier ontworpen waarop ze dat konden doen. Om mee te dingen naar een prijs moest er minimaal een opgave worden ingevuld. De formulieren zijn verspreid in de streek via gemeentehuizen, verenigingen, bibliotheken en scholen. Hoewel er maar 4 inzendingen voor deze categorie waren heeft de jury heeft toch de eerste prijs toegekend aan Alexander Warmenhoven uit Voorhout. Voor de drie opgaven had hij het meest uitgewerkte en doordachte voorstel die hij met inzichtelijke tekeningen heeft gevisualiseerd.

Geest en Grond Uitreiking

Uit de samenstelling van de jury, de keuze van de winnaars en ook op de uitreiking van de prijzen werd duidelijk dat Geest en Grond gezocht heeft naar een combinatie van architectuur en lokale cultuur. In de jury zaten naast bekenden uit de architectuurwereld: Dirk Sijmons (H+S+N Landschapsarchitecten) en Nathalie de Vries (MVRDV), ook mensen uit de streek: Marc Witteman (wethouder Ruimtelijke Ordening Hillegom) en Joop Swetsloot (oud-directeur Bloembollenveiling en voorzitter Museum De Zwarte Tulp). Daarnaast zaten Marinus Houtman (voorzitter Erfgoedhuis Zuid-Holland) en Jan Vaessen (directeur Nederlands Openluchtmuseum) in de jury. Dit bonte gezelschap leverde ook een bont gezelschap aan prijswinnaars op, met als uitschieter een tweede prijs voor het plan De Hofwal ontworpen door een Lissenaar. Op de uitreiking werd duidelijk dat De Hofwal veel lokalen overtuigt door de sterke scheiding tussen 'stad en land' en door de dorpse romantiek die wordt opgeroepen door de met de hand getekende beelden.

Geest en Grond Tentoonstelling

In Lisse, in bureau Geest en Grond en het naastgelegen Museum De Zwarte Tulp, zijn tot en met 6 juni de prijswinnende ontwerpen tentoongesteld. Ook alle presentatieieboekjes van de overige inzendingen zijn er in te zien.

Eventarchitectuur (Herman Verkerk en Paul Kuipers) ontwierp met eenvoudige middelen een heldere tentoonstelling, geïnspireerd op de vrolijke kleurvlakken van de bollenvelden. Op de vloer liggen vlakken kleurig tapijt die in de tuin overgaan in strakke bloemperken. De prijswinnende ontwerpen worden gepresenteerd op ruwhouten 'vitrinetafels' en hangen aan de wanden, niet alleen binnen maar ook buiten in de tuin. Binnen en buiten lopen zo op een vloeiende manier in elkaar over. Een heuse lentetentoonstelling. Het ligt wat afgelegen voor stedelingen, maar samen met een bezoekje aan de Keukenhof toch zeker de moeite waard.