Feature

Groot(s) Project goedkoper

Een ‘meesterlijk ontwerp’ vond Rijksbouwmeester Jo Coenen het voorlopig ontwerp van Baldeweg voor het ‘Grote Project’ nieuwbouw van ROB en RDMZ in Amersfoort. Dat was oktober vorig jaar. Deze week heeft staatssecretaris Medy van der Laan het groene licht gegeven, zij het voor een vereenvoudigd, goedkoper ontwerp.

'Nadat het ontwerp van Baldeweg al door beide diensten (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek en Rijksdienst voor de Monumentenzorg) en door de Rijksbouwmeester erg enthousiast was ontvangen, heeft ook de monumentencommissie van de gemeente Amersfoort positief gereageerd op het voorlopig ontwerp voor de gemeenschappelijk huisvesting van de ROB en RDMZ.' zo meldde de Grote Projecten website nog in december 2003.  Ook de voortgangsrapportage Grote Projecten 2003 is nog enthousiast en spreekt van een 'geslaagd integraal ontwerpproces', maar eindigt met een addertje onder het gras: 'Met de realisatie van het huidige ontwerp is in de tweede helft van 2003 een pas op de plaats gemaakt, omdat eerst een aantal programmatische en financiële beslissingen genomen moeten worden.' Dat riekt naar bezuinigen en inderdaad, er mag worden doorgegaan met het de nieuwbouw maar het moet wel goedkoper.

'Van der Laan keurde het eerste Voorlopig Ontwerp af omdat het gebouw daarmee te kostbaar en te groot dreigde te worden. Ook liet zij de mogelijkheid voor de huur van een bestaand pand onderzoeken. Deze mogelijkheid viel eveneens af omdat het huren duurder uitpakt dan een nieuw te bouwen pand. Het aangepaste ontwerp blijft geïnspireerd op de landschapsschilderkunst van 17e eeuwse meesters. Het is meer bescheiden van opzet, waarbij vooral de grootte, de inrichting en de voorzieningen zijn teruggebracht.' aldus een recent persbericht.

Dat is toch wat sneu voor een 'Groot Project' waarbij de overheid als opdrachtgever een voorbeeldfunctie zou vervullen.