Feature

Herstructurering Parijse Hallen

Al bij zijn aantreden in 2001 gaf de Parijse burgemeester Delanoë aan het Hallengebied te willen herstructureren. Hij hield zijn woord: de ontwerpen van MVRDV, Atelier Jean Nouvel, OMA en SEURA zijn geselecteerd om de inspraakrondes in te gaan.

Het huidige complex dat op het terrein van de voormalige markthallen staat, dateert uit de jaren zeventig. Het was in die tijd een opmerkelijk complex met name vanwege de locatie, de schaal en het programma, zowel vervoer, commercie, recreatie en cultuur waren onder een dak gebracht.  Op het metrostation Chatelet-Les-Halles werd het winkelcentrum Forum des Halles gebouwd naar ontwerp van Claude Vasconi and Georges Pencréac'h, vooral het verdiepte openbare plein veel aandacht trok.

Het complex is nu al zo versleten dat het aan een totale herstructurering toe is; dagelijks passeren 800.000 reizigers het station en bezoeken jaarlijks 4,1 miljoen mensen het winkelcentrum. Via een openbare Europese aanbesteding werd architecten gevraagd een ontwerp te maken rekening houdend met de vele bezoekers, daarnaast moest er, meer dan nu het geval is, ruimte zijn voor kleinere winkels, een betere inpassing van het complex in haar omgeving en een park van 4 hectare. De gemeente selecteerde de ontwerpen van MVRDV, Atelier Jean Nouvel, OMA en SEURA.  Alle vier de plannen gaan uit van de sloop van het huidige complex, en proberen hun eigen manier een betere verbindingen tot stand te brengen tussen het programma dat zich ondergronds bevindt en het maaiveld.

In juni wordt beslist welk plan zal worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat het hele herstructuringsproces tien jaar in beslag zal nemen.