Feature

Positief advies voor ArchiNed

Vandaag zijn de adviezen van de Raad voor Cultuur bekend gemaakt. ArchiNed kreeg een positief advies, maar er zijn ten aanzien van andere architectuurinstellingen ook een paar harde oordelen geveld.

Het vrolijke nieuws eerst: De raad oordeelt positief over de subsidieaanvraag voor ArchiNed.

'De Raad is van mening dat ArchiNed vanuit zijn onafhankelijke positie een inspirerende bijdrage levert aan het vakdebat, mede dankzij het grote bereik onder de vakgemeenschap. ArchiNed kan in de visie van de Raad een belangrijke rol vervullen in het onderzoek naar de mogelijkheden en het gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologie. Gevoegd bij de kwalitatieve ontwikkeling van de instelling, zijn positie in het architectuurbestel en de mogelijke voorbeeldwerking voor andere sectoren is de Raad van oordeel dat ArchiNed ook in zijn volgende fase van ontwikkeling op structurele wijze dient te worden ondersteund.'

Dat is mooi, en we zijn natuurlijk hartstikke trots op dit advies. Officieel beslist de staatssecretaris pas in september bij het uitbrengen van de Cultuurnota 2005-2008 over de adviezen van de Raad, maar deze mooie opsteker is alvast binnen. Overigens blijft ArchiNed financieel afhankelijk van de vakgemeenschap zelf. Dit advies is dus tegelijk een mooi moment om als architect(enbureau) te overwegen lid van ArchiNed te worden. Doe mee met de Raad, subsidieer ArchiNed en wordt er zelf ook nog wijzer van! (zie informatie over lidmaatschap)

Wat betreft de overige adviezen in de sector architectuur is het verhaal minder vrolijk. Archis,  Architectuur Lokaal en de Internationale Architectuurbiënnale kregen een negatief advies. Nieuwe aanvragers Euphrasia Makeblijde, Internationale Triënnale tuin- en landschapsarchitectuur en Stichting Megacities 2000 kregen eveneens een negatief advies. Europan, Archiprix, BONAS, het Stimuleringsfonds en het NAi kunnen evenals ArchiNed opgelucht ademhalen. Het Berlage Instituut kreeg een positief advies, maar de Raad adviseert maar in beperkte mate tegemoet te komen aan de vraag om extra middelen voor uitbreiding.

Alles bij elkaar is het voor wat betreft de architectuurinstellingen toch een bijltjesdag geworden. De Raad heeft een paar harde oordelen geveld. Met name het oordeel over Archis komt aan; 'De Raad heeft waardering voor de ambitie van Archis om maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en te benoemen. Hij is echter van oordeel dat het tijdschrift Archis vanwege zijn wisselende inhoudelijke kwaliteit en beperkte betekenis voor de vakgemeenschap en de ontwikkeling van de discipline niet tot de kern van het Nederlands architectuurbestel kan worden gerekend. 'De afgelopen vier jaar heeft Archis tot twee maal toe een mogelijke ondergang overleefd. Het is niet te hopen dat deze klap het einde van Archis zal betekenen. Wij zijn van mening dat Archis wel degelijk een vernieuwende en inhoudelijke kwaliteit heeft. Doe daar wat aan architecten van Nederland: wordt abonnee van Archis en lees dat blad nu eens een keer!