Nieuws

Start Architectenselectie Stedelijk Museum Amsterdam

Het Projectmanagementbureau Amsterdam kondigt een niet-openbare aanbesteding aan voor de ontwerpopdracht Renovatie en Nieuwbouw Stedelijk Museum Amsterdam.

De complete ontwerptaak betreft het bouwkundig/architectonisch ontwerp voor de nieuwe huisvesting van het Stedelijk op het Museumplein (ca 9.000m2  BVO), inclusief bestek- en aanbestedingsdocumenten en (esthetische) directievoering, daarnaast omvat de opdracht de renovatie van het Weismangebouw, de oudbouw van het Stedelijk (12.500 m2 BVO).

Architectenbureaus met een jaaromzet ontwerpopdrachten van meer dan 2 miljoen worden uitgenodigd zich aan te melden.

Deze aanbesteding wordt 27 april gepubliceerd in het EG Publicatieblad. De selectieleidraad kan vanaf nu digitaal worden opgevraagd bij het adviesbureau PKB rene.vankooi(at)pkb.nl

Begin juni zal op basis van vooraf vastgestelde criteria een eerste selectie van vijf architecten worden gemaakt. Deze worden uitgenodigd om een voorlopig schetsontwerp te maken op basis van het Plan van Eisen en binnen het beschikbare bouwbudget. De hiervoor samengestelde jury zal betrokken zijn bij de selectie van de vijf architecten en bij de uiteindelijke selectie. De  jurybeslissing zal in de vorm van een advies ter beslissing worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht i.o. van het Stedelijk Museum en aan het College van B&W, de formele opdrachtgever. De jury bestaat uit:

Maarten Kloos (ARCAM)

Wim Quist (architect/ex-rijksbouwmeester)

Sjoerd Soeters (architect)

Max van Rooy (journalist)

Wim Pijbes (directeur Kunsthal Rotterdam)

Toon Verhoef (beeldend kunstenaar)

Hans van Beers (directeur a.i. Stedelijk Museum)

Herman van Vliet (gedelegeerd opdrachtgever namens B&W en tevens juryvoorzitter).

De jury zal in september haar eindoordeel over de vijf schetsontwerpen aan de Raad van Toezicht i.o. en aan B&W presenteren.

Om u alvast in te lezen in de problematiek hieronder een selectie van ArchiNedberichten rond de SMA-nieuwbouw.