Feature

Mededeling van de Dienst

Van de Dienst onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer, kortweg De Dienst, ontvingen wij een mededeling van algemeen belang.

Geachte Nederlander,

EGBG werkt aan een kunstwerk voor de Tweede Kamer. Het budget voor het kunstwerk is 16 miljoen eurocenten. Om uw eurocent met zorg aan een kunsttoepassing te besteden heeft EGBG de Dienst opgericht. De Dienst staat midden in het Logement, waar o.a. de LPF-fractie zetelt en waar de nieuwe parlementaire enquêtezaal gehuisvest is.

De Dienst observeert de gang van zaken in de Tweede Kamer en doet kunstvoorstellen. Het Nederlandse Volk kan stemmen op de voorstellen, haar medewerking verlenen aan de voorstellen en zelf voorstellen voor kunsttoepassingen doen.

de-dienst.nl

Hoogachtend,

Dhr. Engelbregt

directeur EGBG, hoofd de Dienst

de Dienst

onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer

A plein 23

P postbus 20018, 2500 ea, den haag