Feature

Uitslag prijsvraag “Kust in Beweging”

Vandaag zijn de winnaars van de ideeënprijsvraag ‘Kust in Beweging’ bekendgemaakt. Uit vijftig inzendingen zijn vier prijswinnaars en drie eervolle vermeldingen geselecteerd.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, die de prijsvraag uitschreef, wil hiermee ideeën genereren voor een betere bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Ontwerpers en studenten van ontwerpopleidingen voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, beeldende kunst en industriële vormgeving tot 35 jaar konden deelnemen aan de prijsvraag.

De opgave was om innovatieve en realistische oplossingen te bedenken die de mobiliteit van en naar de kust 'nog aantrekkelijker' maken voor alle groepen gebruikers. Daarbij moest mobiliteit naast 'identiteit en herbergzaamheid' deel uitmaken van de kwaliteit van de kust. Verder was de inpassing in het landschap van de voorgestelde oplossing van belang. De prijsvraag was niet gericht op een specifieke locatie en er waren geen financiële randvoorwaarden gesteld.

De winnaars zijn:

The Dutch Mountains van Remko Remijnse en Rocco Reukema

Meerdere inzendingen zoeken de verbetering van de mobiliteit in eenzelfde instrument: de kabelbaan. Het meest doordachte kabelbaansysteem is volgens de jury in beeld gebracht door Remko Remijnse. Het plan The Dutch Mountains koppelt het mobiliteitsprobleem aan een verhoging van de kwaliteit van de reis op zich. De beleving van de duinen van bovenaf is voor iedereen een belevenis. Remijnse levert daadwerkelijk een bijdrage aan het denken over de problematiek van de kust. De jury heeft wel enige twijfels over de technische uitvoerbaarheid, maar is unaniem in haar waardering.

Kustland E19A4 van Marnix Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot, Stefan Pieterse en Marjan van Capelle.

Kustland E19A4 kijkt vanuit een ander perspectief naar Nederland en dat werkt als een eye-opener. Dit plan stuurt met simpele middelen de mobiliteitsproblemen bij. De weg staat centraal en veroorzaakt meer chaos, maar het plan introduceert ook een nieuw aspect: een typologie van stranden. De A4 ligt ver van de kust. De jury vindt het een sterk punt dat hiervoor gekozen is, omdat de oude kustweg, die uit de 12e eeuw dateert, hierdoor met rust gelaten wordt. Daarbij is de snelweg als parkeerplaats een ontzettend goed idee.

The beach within reach van Nicole van der Waart, Jim van Wingerden en Nienke van de Lune

Dit ontwerp hoort thuis in de categorie die de kust benadert vanuit zee. Het plan gaat niet uit van het bestaande oude strand, maar brengt het strandgevoel dicht bij huis. De titel The beach within reach benadrukt het artificiële karakter van de gedachte dat mensen snel tevreden zijn. Zo'n artificieel strand is net zo leuk als een echt strand, is de gedachte. De koppeling van de preventie van grote verkeersstromen naar de kust aan het idee van recreatie dichtbij huis wordt door de jury interessant gevonden. Daarnaast wordt ook nog nagedacht over differentiatie in een aantal typen stranden. De uitwerking en presentatie van deze inzending zijn aantrekkelijk en daarnaast heeft het plan realiteitswaarde.

Dynamisch pad van Astrid Bennink

In het ontwerp Dynamisch pad van Astrid Bennink is nagedacht over de verbetering van de toegankelijkheid van het strand voor mensen met een handicap. Het pad kan als een flexibele loper snel over het duingebied uitgerold worden. Dit levert alternatieve routes op die strandbezoekers naar zee leiden. Ook het verrassingseffect van zo'n verplaatsbaar pad wordt door de jury als waardevol ervaren. De jury kent aan Dynamisch pad de prijs toe die ter beschikking is gesteld door het Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap.

De ontwerpers van The Dutch Mountains, Kustland E19/A4 en The beach within reach ontvangen ieder een prijs van € 5000, de maker van Dynamisch pad ontvangt € 3000.

De eervolle vermeldingen gingen naar:

– AB-BA, Aantrekkelijke Bereikbaarheid / Bereikbare Aantrekkelijkheid van Gerrit van Oosterom, Allard Koopal, Annalisa Castorri, Jeroen Eulderink en Tom Kohler

– Gran Turismo van Harro de Jong en Bart Bomas

– Hollandse kust kiest van Arjan van der Hout, Marije Schuurman, Amber van Tatenhove, Stella Eitjes en Paul Sistermans

De jury bestond uit: Francine Houben, directeur Mecanoo Architecten Delft, voorzitter, geen stemrecht; Jan de Graaf, stedenbouwkundige Trans Atlantis Den Haag; Tracy Metz, architectuurcriticus NRC Handelsblad; Sam Schouten, lid managementteam Algemeen Ledenbelang ANWB; Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het landschap; Jan Troost, voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en Architectuur Lokaal, secretaris (geen stemrecht).