Feature

Wormm Verkast

Aan de rand van het Groene Hart heeft de stichting Wormm (Werkgroep Openbare Ruimte Moet Mooier) intrek genomen in een kas om daar onder de titel ‘Wormm Verkast’ gedurende een aantal maanden te discussiëren over de identiteit, toekomst, economie, bouw en de landschappelijke kwaliteiten van de dorpen in Alkemade.

De avonden die in de maanden maart, april en mei georganiseerd zijn stonden grotendeels in het teken van de structuurvisie van de gemeente Alkemade (Kaag, Nieuwe en Oude Wetering, Oud Ade, Rijpwetering en Roelofarendsveen). De locatie – een oude kas – stond symbool voor de tuinbouw in Alkemade, voor de veranderingen die plaats gaan vinden en voor de beoogde transparantie in het debat.

Elke Randstedeling komt regelmatig door de gemeente, maar zal er zelden stoppen, wat dat betreft is Alkemade even dichtbij als ver weg. De gemeente wordt doorsneden door de A4 en de drukke spoorlijn tussen Den Haag en Amsterdam. Ook het HSL-tracé loopt door de gemeente (langs de A4). Het is het laatste stukje Hollands landschap dat op deze route nog zichtbaar is. Molens, lieve kleine veerpontjes, sappige weilanden, meren en plassen; het is er allemaal nog.

Wormm heeft een keur aan sprekers en deskundigen tot een tocht naar de kas weten te verleiden. Het ging over Identiteit en Cultuur (Dorpstrots), over de mix Rood en Groen (Groen is gras), over recreatie en imago (Ik eis het paradijs), over de verhouding tussen het lokale en het bovenlokale (het centrum van de wereld), over de betekenis van de glastuinbouw (Greenport in de terminologie van de Nota Ruimte), over 'dorpse' architectuur, waar ging het eigenlijk niet over. Programma en verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website van Wormm.

De reeks wordt onder de titel 'Zaken doen!' op donderdag 3 juni afgesloten. De lessen uit de afgelopen bijeenkomsten en de resultaten van een ontwerpworkshop die tijdens het traject is gehouden worden daarbij overgedragen aan bestuurders, projectontwikkelaars, bewoners en betrokkenen.

'Wormm Verkast' is een van de vele activiteiten die worden georganiseerd door lokale architectuur- en kunstgroepen. Nu de overheid een groot deel van de besluitvorming met betrekking tot de ruimtelijke ordening verschuift naar lokale en provinciale overheden, worden dergelijke activiteiten des te belangrijker. Als ze allemaal zo enthousiast en vrolijk van aard zijn als die van Wormm komt het wellicht toch nog goed met die Mooiere Openbare Ruimte.