Nieuws

Zef Hemel nieuwe adjunct-directeur DRO-Amsterdam

Per 1 september 2004 treedt Zef Hemel aan als adjunct-directeur bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Hij volgt Henk van den Heerik op, die op 22 september 2003 plotseling overleed.

Hemel (1957) is nu nog directeur van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam. Hij studeerde sociale geografie/planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1994 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Het landschap van de IJsselmeerpolders. Planning, inrichting en vormgeving’.

Na zijn studie werkte Hemel als planoloog bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in Den Haag.

Hij had daar diverse functies: eerst secretaris van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening; daarna redacteur van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en ten slotte lid van de denktank van het Ministerie van VROM.

In mei 2002 werd Hemel directeur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Zef Hemel heeft enkele nevenfuncties. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, lid van het algemeen bestuur van de stichting Architecturalia, lid van het bestuur van de Vereniging Leliman en lid van het algemeen bestuur van de stichting Archiprix.