Nieuws

Architect Centraal Station Breda bekend

Het team Koen van Velsen / Atelier Quadrat is voorgedragen als architect voor het nieuwe centraal station van Breda.

Na een Europese aanbesteding waarvoor 27 architectenbureaus zich hadden ingeschreven, werden in april zeven bureaus (UN Studio, Soeters Van Eldonk Ponec, Railconsult met Xaveer de Geyter KCAP, Mecanoo, Hans van Heeswijk en Koen van Velzen met atelier Quadrat) uitgenodigd om een ruimtelijke visie te presenteren op de toekomstige OV terminal.

Deze OV terminal zal straks bestaan uit een treinstation, busstation, fietsenstalling, parkeervoorzieningen en commercieel vastgoed.  Het selectieteam waarin onder andere Rijksbouwmeester Jo Coenen, Ruud Brouwers (voormalig voorzitter welstand Breda), Cees Kaan (voorzitter Architectuur en Stedenbouw Breda) en Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) zitting hadden, omschreven de visie van het team Koen van Velsen / Atelier Quadrat als vooruitstrevend, onconventioneel, fantasievol en richtinggevend. 'We kennen dit soort gebouwen voor een stationsgebouw nog niet. Het is een onconventioneel, onverwacht plan. Door de manier waarop het elementen en functies op een andere wijze stapelt, dachten wij: dit is niet alleen fantasievol maar ook richtinggevend voor dit soort gebouwen in de toekomst.'

Volgens de visie van de architect levert de toekomstige OV-terminal een flinke verbetering van de stedelijke aansluiting van het station op de stad en van de verbinding van Noord-Breda en Zuid-Breda. De toekomstige (trein)reiziger krijgt zicht op de stad en de functies zoals wonen en werken in het Stationskwartier. Het nieuwe Breda CS is de motor van het Stationskwartier dat de komende jaren wordt ontwikkeld tot een toplocatie met onder andere een zakencentrum van internationale allure.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voordracht van de selectiecommissie overgenomen. Het woord is op 15 juli aan de gemeenteraad, voorafgegaan door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Verkeer (29 juni). Na instemming door de gemeenteraad gaat het college over tot verlenen van de opdracht tot het opstellen van het voorlopig ontwerp. Het architectenteam Koen van Velsen/Quadrat kan vervolgens starten met het uitwerken van haar eerste visie en zal volgens de huidige planning eind 2004 een voorlopig ontwerp presenteren.