Nieuws

Architectenselectie Bouwurkproject bekend

Het Bouwurkproject betreft de vernieuwing van het provinciehuis van Friesland. In maart startte een architectenselectie volgens Europese richtlijnen. Uiteindelijk schreven negentien bureaus zich in. De selectiecommissie waarin onder andere Ed Nijpels (Commissaris der Koningin) en Jo Coenen (Rijksbouwmeester) zitting hebben, selecteerde de volgende zeven bureaus:

– Erik van Egeraat Associated Architects, Rotterdam

– De Architecten Cie, Amsterdam

– HLT Architect, Kopenhagen en DAAD Architecten, Beilen

– Soeters van Eldonk Ponec Architecten, Amsterdam

– Kraaijvanger Urbis, Rotterdam

– Claus en Kaan Architecten, Amsterdam en BBN Adviseurs (Amsterdam)

– Arcadis, Michael Graves, Arnhem en Alynia Architecten, Harlingen

Eind september moeten de projectvoorstellen worden ingediend en presenteren de architectenbureaus hun visie en aanpak. Aan de hand van de gunningleidraad zal de selectiecommissie een keuze moeten maken voor de uiteindelijk beoogde architect. De opdracht aan de architect zal voorlopig bestaan uit het maken van een variantenanalyse met kostenramingen om nader te kunnen bezien of en in hoeverre het taakstellend budget van € 49,7 miljoen toereikend is.