Feature

Claus en Kaan in België

Claus en Kaan architecten zijn gevraagd een masterplan te maken voor de renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (België).

Het gebouw waarin het museum is gehuisvest dateert uit 1890. Na een aantal verbouwingen en oplapbeurten is het na ruim een eeuw toe aan een ingrijpende renovatie: asbestverwijdering, vernieuwing van de complete installatie. Daarnaast kampt het museum met ruimtegebrek, aan de bestaande 12.000m2 wil men 6.000m2 toevoegen.

Luc Deleu, Jeanne Dekkers, Driessen-Meersman-Thomaes Architecten, 51N4E en Claus en Kaan werden gevraagd een visie te formuleren. Op basis hiervan werd besloten dit laatste bureau de opdracht te gunnen een masterplan te maken. Uitgangspunt bij Claus en Kaan is dat de renovatie en verbouwing vanaf de straat niet zichtbaar is, de gevel blijft intact. Daarnaast willen zij het museum tijdens de verbouwing openlaten, de verbouwing zal daardoor gefaseerd worden uitgevoerd. In het gebouw bevinden zich nu zes patio's, deze zorgen ervoor dat daglicht tot op bel-etage kan doordringen. Hier bevond zich de 19e eeuwse sculpturencollectie, na verplaatsing hiervan hebben de patio's hun oorspronkelijke functie verloren. Claus en Kaan stellen voor om de patio's op te vullen. Deze zullen met elkaar worden verbonden, waardoor er een vervlechting tussen oud en nieuw zal plaats vinden. Als verbinding worden de muren van het oude deel opgedikt, hierin zullen de gangen komen.

Het masterplan dat nu gemaakt wordt dient als een draaiboek voor de ingrepen die naar verwachting over vijftien jaar voltooid zullen zijn. Het is op dit moment nog niet zeker of Claus en Kaan na het masterplan ook het architectonisch ontwerp voor het museum zullen gaan maken.