Feature

Monolab wint gedeelde prijs in Noorwegen

Net als in vele andere (Europese) steden heeft het Noorse Hammerfest te maken met het wegtrekken van industrie uit het centrum. Wat te doen?

In Hammerfest kwam het zogenaamde Findus gebied vrij. Voorheen werd hier vis verwerkt. De gemeente heeft nu het plan opgevat om op deze locatie een Arctic Culture Centre (ACC), een hotel, en een congrescentrum te bouwen – 'the ambition is to build a culture centre of international dimensions, an attraction renowned for good architecture and artistic quality'. Het nieuw in te richten gebied moet een schakel worden tussen het centrum van de stad en de zee.

Een internationale prijsvraag werd uitgeschreven: een ideeënprijsvraag voor het stedenbouwkundige deel en een 'echte' prijsvraag voor het ACC. Honderddertien inzendingen kwamen binnen. De jury waarin onder andere de burgemeester van Hammerfest, het hoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling Hammerfest en vier architecten zitting hadden, besloot twee tweede prijzen toe te kennen.

Het Noorse bureau A-lab kreeg de prijs voor hun voorstel Connecting People. Van alle voorstellen met een conventionele cultureel-centrum-typologie en gebaseerd op traditionele stedenbouwkundige principes is dit ontwerp volgens de jury het beste voorbeeld vanwege de overtuigende manier waarop een enkelvoudig volume is gebruikt om het complex vorm te geven en gelijktijdig de omgeving verrijkt.

De tweede tweede prijs ging naar het ontwerp dat het Nederlandse Monolab en Deense Transform maakte. Anders dan bij het voorstel van A-lab bestaat dit plan uit meerdere  bouwvolumes. Urban web space is gebaseerd op het idee van 'outdoors indoors'. Centraal staat de beleving van de voetganger van een stad in een poolklimaat. Het voorstel voorziet in een vervlechting van ontmoetingsplaatsen die zich in beschutte zones bevinden. De jury kon waardering opbrengen voor de manier waarop de nieuwe stedelijke structuur de bestaande en nieuwe bebouwing op elkaar laat aansluiten, voor wijze waarop de structuur rekening houdt met het klimaat, en de variaties en contrasten tussen de beschutte zones en open kaden.

Omdat er geen winnaar uit de bus is gekomen, heeft de gemeente Hammerfest aan beide architectenteams gevraagd hun ontwerp voor het ACC verder uit te werken. Daarna wordt bepaald welk ontwerp gerealiseerd gaat worden.