Feature

OAP prijs 2004 uitgereikt

Het woningbouwproject Friezenlaan in Tilburg heeft de Omgevingsarchitectuurprijs 2004 ontvangen. Karres en Brands Landschapsarchitecten krijgen een geldbedrag van tienduizend euro en delen de eer met opdrachtgever en uitvoerende partij Van der Weegen Bouwgroep uit Tilburg. Vanaf vandaag is het winnende project op de tentoonstelling ‘INbetween’ in het NAi te zien.

Het project Friezenlaan bestaat uit 34 woningen en 72 appartementen die in een parkachtige omgeving liggen. Tussen de bouwvolumes is een openbare binnentuin aangelegd en ingericht met collectieve voorzieningen voor spel en verpozen, voor jong en oud. Het terrein is collectief eigendom van de bewoners, zij dragen maandelijks bij aan het beheer ervan, maar tegelijkertijd openbaar toegankelijk.

De bestaande landschappelijke kwaliteit, met monumentale bomen, is behouden en doorgezet in het bouwplan en de inrichting van de woonomgeving. Er is niet met gesloten bouwblokken gewerkt, maar de bouwvolumes zijn gerelateerd aan de bestaande boomgroepen en de omringende bebouwing. Daarnaast is er een door bebouwing omsloten binnentuin ontstaan. Bij de inrichting van deze tuin leidde de eigendomssituatie mede tot een groot aantal collectieve voorzieningen zoals een groot grasveld, een enorme bank en – als herinnering aan het zwembad dat vroeger op deze locatie lag – een waterpartij.

Het juryrapport eindigt met: 'Een privé-gebied? Een binnentuin? Een openbaar toegankelijk terrein? Een woonomgeving? Een historische recreatieplek? De Friezenlaan kan moeilijk onder één noemer worden gebracht. Het winnende project in omgevingarchitectuur is een voorbeeld van een doordachte, aantrekkelijke openbare ruimte waar het goed wonen en toeven is.'

Het winnende project Friezenlaan is te zien op de tentoonstelling INbetween in het NAi, samen met een selectie van de voor de OAP 2004 ingezonden projecten. Voor de tentoonstelling hebben grafisch vormgever Minke Themans en architect Duzan Doepel een serie kaarten, schetsen en aantekeningen ontwikkeld i.s.m. specialisten uit diverse vakgebieden. De getoonde schetsen zijn een keuze uit een doorlopend onderzoek naar alternatieve manieren om de stedelijke omgeving in kaart te brengen. Een onderzoek dat eerder resulteerde in het boekje 'Bergweg, New Notational Systems for Urban Situations ' uit 2000 van Minke Themans.