Feature

Ontwerp uitbreiding Vredespaleis gepresenteerd

Een compositie met rechthoek, driehoek en ovaal, zo kan het ontwerp van Wilford Schupp Architekten voor de nieuwbouw van het Vredespaleis in Den Haag omschreven worden.

Michael Wilford werd op voordracht van Jo Coenen in september 2003 geselecteerd na een Europese aanbesteding. Wilford was partner van James Stirling, Wilford Schupp is een van de samenwerkingsverbanden die hij na het overlijden van Stirling aanging. Het bureau realiseerde onder meer de Britse ambassade in Berlijn (Duitsland).

Maandag 7 juni werden de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. De nieuwbouw huisvest de uitbreiding van de bibliotheek, nieuwe faciliteiten voor de Haagse Academie van Internationaal Recht en kantoren voor het Internationale Gerechtshof. In het gepresenteerde en goedgekeurde definitieve ontwerp krijgen verschillende activiteiten een eigen herkenbare gebouwvorm: een driehoekige leesruimte, een ovaalvormig auditorium en een rechthoekig gebouw met daarin kantoorruimten.

Voor dit project wordt samengewerkt met het Nederlandse bureau BD architectuur dat eerder aan uitbreidingen, restauraties en onderhoud van het Vredespaleis werkte.

Naar verwachting wordt dit jaar nog met de bouw gestart, de oplevering staat voor zomer 2006 gepland.