Feature

Winnaars Archiprix 2004 bekend gemaakt

Vandaag zijn de winnaars van Archiprix – de jaarlijkse prijs voor het beste afstudeerplan – bekend gemaakt. Opmerkelijk is de hoge score van de afdeling landschapsarchitectuur van de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam; twee van de drie prijzen, niet slecht voor een afdeling met in totaal zo’n 30 studenten.

Uit het juryrapport:

De Nederlandse ontwerpopleidingen selecteerden dit jaar 27 afstudeerplannen voor deelname aan de Archiprix 2004. Daarmee zijn alle opleidingen maximaal vertegenwoordigd in deze ronde. Van de 27 plannen zijn er 21 met als afstudeerrichting architectuur, 1 plan had als afstudeerrichting stedenbouw en tenslotte zijn 5 projecten ontworpen door deelnemers die afstudeerden in de landschapsarchitectuur. Beide laatste scores zijn opmerkelijk. Sinds 1999 wordt bij de inschrijving de afstudeerrichting opgegeven. Het aantal stedenbouwplannen was in die periode niet eerder zo laag en het aantal landschapsarchitectuur plannen niet eerder zo hoog. Niet alleen het aantal, ook de kwaliteit van de landschapsarchitectuurplannen is over de gehele linie hoog. Het is onbegrijpelijk dat het vakgebied van de stedenbouw zo mager vertegenwoordigd is in deze lichting afstudeerplannen. Voor wat betreft het vakgebied architectuur valt het op dat de modieuze projecten die in voorgaande jaren het beeld bepaalden, nu vrijwel ontbreken. Datzelfde geldt overigens voor grote gebouwen en complexe programma's. Wel is er ruim aandacht voor de stedenbouwkundige aspecten. Tenslotte wil de jury wijzen op de grote niveauverschillen onder de architectuur projecten. Dat roept twijfels op over de trefzekerheid van de voorselectie. Gezien het grote aantal afstudeerders bij de grote architectuuropleidingen zou men een brede toplaag van kwalitatief hoogwaardige plannen verwachten.

Eerste Prijs: Zandloper van Mark van Beest ( AvB Amsterdam, landschapsarchitectuur)

Het afstudeerplan betreft een herinrichtingvoorstel voor de groeve en het omliggende terrein van de kalkzandsteenfabriek Boudewijn in Ossendrecht. De brute behandeling van het landschap leidde tot een uniek terrein waar de natuurkrachten samen met de dynamiek van het vergraven een nieuwe harmonie tot stand brengen.

De kern van het plan is het zichtbaar maken van deze geologische en ecologische processen. Het doel is het faciliteren van het fascineren, het scheppen van mogelijkheden om gefascineerd te worden door geologie, hydrologie, ecologie en natuurlijke krachten die op zichzelf gedramatiseerd worden.

Tweede Prijs: The Inclusive City – an asylumseekers centre in Maastricht van Robert Verrijt (TU Delft, architectuur)

Het ontwerp voor een asielzoekerscentrum in het historisch centrum van Maastricht is erop gericht om de woonomstandigheden van asielzoekers zoveel mogelijk te normaliseren. Daartoe wordt het bestaande model van een asielzoekerscentrum opgedeeld in kleine eenheden die verweven worden met de bestaande stedelijk structuur.

Derde Prijs: Deltawerken 2.0 'een dijk van een park' van Ronald Rietveld (AvB Amsterdam, landschapsarchitectuur)

De door Rijkswaterstaat geplande bypass die de dreigende piekafvoeren van de Rijn en de Waal beheersbaar moet houden vormt de aanleiding voor dit regionale ontwerpproject voor het stadslandschap tussen Arnhem en Nijmegen. Naar verwachting zal deze groene rivier eens in de twintig tot veertig jaar volstromen om het overtollige water af te voeren. Deltawerken 2.0 beoogt deze civieltechnische opgave een ruimtelijke meerwaarde te geven en de betekenis voor het stedelijk knooppunt te optimaliseren.

Jury Archiprix 2004:

· Felix Claus – architectuur

· Stefan Gall – stedebouw

· Berdie Olthof – landschapsarchitectuur

· Vincent van Rossem – theorie

· Carel Weeber – architectuur