Feature

Design op de Zuidas

Met een fraaie PPS-constructie wordt Amsterdam een tentoonstellingsgebouw rijker. Op de Zuidas opent naar verwachting begin 2009 het eerste Nederlandse Design Museum haar deuren.

'In het museum zullen tentoonstellingen over alle aspecten van design worden georganiseerd, zoals industriële, interieur- en grafische vormgeving, mode, sieraden, glas en keramiek', aldus een gezamenlijk persbericht van de gemeente en een consortium bestaande uit ING Real Estate, ABN AMRO en NS Vastgoed. De naam museum is misschien iets te veel eer voor het gebouw dat aan de rand van het Beatrixpark zal verrijzen. De opzet van het designmuseum is een beetje te vergelijken met die van het Design Museum in Londen, ook in Amsterdam zal het museum 'vooralsnog' geen eigen collectie krijgen. Dit verklaart de relatief lage investeringskosten van € 24 miljoen, in het gebouw hoeven immers geen dure voorzieningen voor opslag te worden opgenomen. Het totale oppervlakte van het gebouw zal 5000 m² bedragen, waarvan ruim de helft bestemd is als tentoonstellingsruimte, 2000 m² wordt ingericht als showroom en winkelruimte voor designmerken.

Volgens een recent opgestelde haalbaarheidsstudie bleek dat 'het publiek' behoefte heeft aan een designmuseum – twee jaar geleden was er op dezelfde plek, met dezelfde participanten, de behoefte aan een 'museum van de 21e eeuw', maar dit terzijde. Er van uitgaande dat 'het publiek' een designmuseum wil, dan blijft de vraag in hoeverre er vraag is naar een kunsthal-achtige opzet en of er uiteindelijk niet veel meer behoefte is, ook vanuit de vakwereld, aan een onderzoekend, archiverend en tentoonstellend instituut? Ook kan men zich afvragen of meer dan 2.500m2 tentoonstellingsruimte niet wat veel is voor een kunsthal-achtig concept dat zich uitsluitend richt op design. Ter vergelijking: de Rotterdamse Kunsthal bezit totaal 3.400m2 tentoonstellingsruimte, en het NAi totaal 2.000m2 waarvan de grote zaal 1.000m2 groot is.

Het initiatief voor het Design Museum komt van de Gemeente Amsterdam en het consortium. Besloten is dat de gemeente de grond aan het Beatrixpark uitgeeft in erfpacht voor het symbolische bedrag van € 1 en dat de investering van het consortium gerelateerd is aan de ontwikkeling van 30.000 m² woningen en 30.000 m² kantoren in het museumgebied. Het museum wordt voor risico van het consortium ontwikkeld en gebouwd. Als eerste zal een stichting worden opgericht die zorg zal dragen voor de exploitatie en het programma.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.