Nieuws

Nieuw! De Premsela-regeling

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving, hebben gezamenlijk de Premsela-regeling in het leven geroepen.

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van collectief gebruikte binnenruimten die geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld tot stand worden gebracht. Hierbij moet men denken aan lobbies van ziekenhuizen, zorginstellingen en politiebureaus. De maatschappelijke betekenis is het vertrekpunt in de gesubsidieerde projecten. Uitgangspunt is de opgave die in de maatschappelijke context geplaatst is.

De regeling richt zich in eerste instantie op interieurontwerpers en opdrachtgevers in de betreffende sectoren. De projectsubsidies zijn bestemd voor onderzoeken, ontwerpwedstrijden, publicaties, audiovisuele producties, manifestaties etc.

De Premsela-regeling is vooralsnog een eenmalige regeling. Op basis van de inschrijvingen zal bekeken worden of de vorm 'subsidieregeling' de juiste methode is waarmee de kwaliteit van de collectieve binnenruimte kan worden verbeterd. Voor deze ronde heeft de stichting Premsela €100.000,- te verdelen, per project wordt maximaal € 20.000,- subsidie verleend. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober worden ingediend en zullen worden beoordeeld door een subcommissie van de Adviescommissie projectsubsidies Architectuur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en aangevuld met drie leden die bekend zijn met het werkterrein waarop deze regeling zich richt.