Feature

D-Toren toont emotie Doetinchem

Sinds een paar dagen is de gemiddelde emotie van Doetinchem afleesbaar aan de kleur van een merkwaardig, torenachtig bouwsel van beeldend kunstenaar QS Serafijn en architect Lars Spuybroek.

De D-Toren is het eerste gerealiseerde kunstwerk van een vijftal 'kunsttorens', die op drukke kruispunten rond de binnenstad zullen worden geplaatst. De torens zullen ieder voor zich een eigen thema krijgen; aarde, water, lucht, vuur en tijd. De toren van Serafijn en Spuybroek heeft vuur als thema. Het project bestaat uit drie onderdelen: een doorlopend online 'emotie-onderzoek' en twee verschillende plaatsen waarop de resultaten van dat onderzoek zichtbaar zijn, respectievelijk de toren en een website. Gedurende een half jaar krijgt een groep van ongeveer 50 bewoners, die zichzelf daarvoor hebben aangemeld, via internet iedere twee dagen vragen en/of stellingen opgestuurd. Aan de hand van de teruggestuurde antwoorden en reacties wordt de gemiddelde emotie van Doetinchem berekend. Overheerst de liefde, dan kleurt de toren rood, is Doetinchem gelukkig dan straalt hij blauw, heerst er angst dan wordt hij geel, slaat dit over in haat dan wordt hij groen. Elk half jaar wordt een nieuwe emotiegroep samengesteld.

Op de website wordt de stand van zaken permanent bijgehouden. Reacties op de vragen kunnen worden gelezen, en er kan worden gereageerd zodat de emotie van Doetinchem eventueel via internet beïnvloed kan worden. Het project loopt pas enige dagen volledig, maar aan de eerste reacties kan worden afgelezen dat het emotioneel wel goed zit daar in Doetinchem; veel positieve reacties op 'liefde' en 'geluk' en voorlopig nog weinig 'haat' of 'angst'.

Het project is een concept van QS Serafijn, maar de toren is een herkenbare Spuybroek. De vorm lijkt een bewerking van het emotielandschapschetsje van Serafijn, waarbij vier 'emotiewortels' samenkomen in een collectief landschap met 'emotiepieken'. De ongeveer twaalf meter hoge toren rust op vier poten die in de top samenkomen in een amorfe opbollende vorm. De toren is – uiteraard – computergegenereerd, maar tevens gebaseerd op de bekende 'analoge' techniek van omgekeerde kettingmodellen die Gaudi voor de Sagrada Familia maakte. Het geheel is opgebouwd uit 19 verschillende, onderling verlijmde glasvezelversterkte epoxydelen. De verlichting bestaat uit LED's in RGB-kleuren.