Opinie

Go dorp!

Architecten vermaken elkaar het liefst in de grote stad, zijn daarbij ook nog vooral met de hele wereld bezig, maar zij zouden zich juist meer moeten richten op versterking van de provincie. Als de architect al kijkt, dan kijkt hij nog steeds vanuit de stad naar de provincie. Volgens Eduard Böhtlingk wordt het tijd om dat te veranderen.

Euroveen potgrond, Grubbenvorst, architect Eduard Böhtlingkfoto Roos Aldershoff

Nederland staat bekend om zijn geweldige arsenaal aan steden, stadjes, dorpen en gehuchten, waartussen er nog voldoende ruimte is voor groen. Die verfijning is karakteristiek. In de huidige maatschappij worden voornamelijk de grote steden versterkt en dreigen de dorpen door maatschappelijke schaalvergroting te versuffen door een gebrek aan voorzieningen.

Er is een enorme behoefte aan "dorpsgevoel". Onderdeel uitmaken van een overzichtelijke gemeenschap die zich verantwoordelijk voelt voor haar directe omgeving. Dat gaat zelfs zover dat er kunstmatig nieuwe 'oude dorpen', zoals Brandevoort, worden gebouwd. Dit terwijl er een enorm arsenaal aan bestaande dorpen is dat zich op voorzieningenniveau amper kan handhaven en door stringente regelgeving nauwelijks kan uitbreiden. Gelukkig biedt de nieuwe nota Ruimte hiervoor een nieuw perspectief. Goede ontwerpers moeten deze nieuwe ruimte gewetensvol invullen.

De architect klaagt vaak over het uithollen van zijn positie. Hij/zij zegt verworden te zijn tot een schepper van leuke geveltjes voor een voorgekookt plan van een ontwikkelaar of laat zich gebruiken voor afgebakende deelopdrachten. De architect is vaak niet meer bekend als de schepper van een gebouw op alle fronten.

Het uithollen van die positie kan worden tegengegaan door juist zelf een betekenisvolle positie in te nemen. Het is tijd voor een nieuwe golf aan betrokkenheid van de ontwerpers bij de 'kleine' eigen omgeving. Wat is er mooier dan ontwerpen te maken voor je eigen omgeving en het gebruik van deze bouwsels ook te kunnen volgen. Dat dwingt tot gewetensvolle architectuur.

Niet vanuit de stad de dorpsopdrachten met elkaar verdelen, maar juist in de dorpen gaan wonen en werken. De beste architectuur wordt gemaakt in nauw contact met een geïnspireerde opdrachtgever en gevoel voor de context. Zoek het op: Go dorp!

Go dorp staat voor een nieuwe impuls aan ontwerpkracht voor de 'kleine' directe omgeving.

Go dorp staat voor betrokkenheid van de ontwerper bij zijn eigen omgeving.

Go dorp staat voor herwaardering van het fantastische arsenaal aan dorpen.