Recensie

Veldwerk aan zee

Een zilte speurtocht naar de betekenis van de zee, het strand en de haven, door middel van reizen, workshops, kunstprojecten, films, lezingen, publicaties en symposia. Stroom, haags centrum voor beeldende kunst, verkent in 2004 de wetenschappelijke, kunstzinnige en filosofische zee.

'De zee, het strand, de haven' is een manifestatie die zich op het grensvlak van kunst en wetenschap beweegt en waarin de zee als openbare ruimte wordt verkend. Die zoektocht begint in Scheveningen, Den Haag en omstreken: zeeweg, vissersplaats, haven, boulevard, pier, bunkers. Stroom benadert de zee, de Noordzee, niet alleen als een fysiek element, een ruimte rijk aan brandstoffen en eetbare beesten. De Noordzee is niet alleen een economische zee, maar ook een sociale zee. Een mentale zee, rijk aan verhalen, drager van een schat aan immateriële waarden. Het project vat de ruimtelijke opgaven op zee, aan zee en in zee op als culturele opgaven. Die opgaven wil het maatschappelijk verbreden, historisch verdiepen en visionair verrijken. Om dit te bereiken zijn er excursies, workshops en lezingen georganiseerd, en zijn er kunstenaars gevraagd om projecten te ontwikkelen.

Centraal in de activiteiten staat de opbouw van een 'Enseaclopaedia', een verzameling verhalen, verslagen, observaties en definities in 1000 zilte trefwoorden van A tot Z geordend die dankzij het veldwerk van talrijke zee,- strand en havenliefhebbers in de loop van de manifestatie gestalte moet krijgen. De Enseaclopaedia' is al enige tijd online. Voor een deel wordt informatie toegevoegd die direct afkomstig is uit de overige 'zee-activiteiten' van Stroom. Daarnaast wordt iedere bezoeker aangemoedigd om zelf informatie aan de verzameling toe te voegen. Inmiddels is dit met circa 100 trefwoorden gebeurd. Er is dus nog een lange weg te gaan om de verzameling vol te krijgen. De informatie die in de online versie van de enseaclopeadia vergaard wordt, zal voor een deel worden gebruikt voor een (definitieve?) boekversie. Drijvende kracht achter dit encyclopedische werk is zeefanaat Jan de Graaf, die eerder onder meer het internationale kust-architectuurproject Coastwise opzette en het RPD ontwerpatelier over de planologie van de Noordzee begeleidde. De Graaf is een ware wandelende zee-encyclopedie en het zou mooi zijn als hij dankzij een 21-ste eeuws medium in staat zou zijn om al zijn zeekennis nu eindelijk eens op schrift te zetten. Bezoek daarom de Enseaclopeadia en aarzel niet om informatie aan de trefwoorden toe te voegen.

Een keuze uit overige nog aan bod komende activiteiten:

Landhoofd Zee

Aan de hand van een speciale plattegrond van de haven van Scheveningen (gratis af te halen bij Stroom) kan men een expeditie door de haven maken. Men maakt kennis met een drijvend hotel, het internationale gezelschap vrachtwagenchauffeurs, een handel in antieke bouwmaterialen, een veganistisch kraakcafé een loods met ateliers, een surfplankenuitvinder en een architectenbureau.

Sea Travel III – Zee van ramp en redding

zaterdag 11 september

Een boottocht over een dreigende Noordzee, een zee die soms gevaarlijk blijkt. Niet alleen vergaan er nog steeds schepen op dit stuk zee, ook waren er in het verleden (1421, 1953) stormvloedrampen en gaan er geruchten dat de geschiedenis zich gaat herhalen…

Op deze reis wordt er een dag lang gevaren op zout, zoet en virtueel water in en om Den Haag. Er wordt afgesloten met een 'eerlijke vismaaltijd'.

Mobiele Stedenbouw 'In Tussentijd'

september en oktober

Een serie workshops en een symposium met de slagwoorden: Tussentijd, Wonen en Jongeren, de Kleine Haven. Naar aanleiding van een concrete pilot in Scheveningen – studentenhuisvesting in tijdelijke mobiele woningen voor 5 jaar –  woorden mogelijkheden en kansen onderzocht voor het benutten van locaties voor tijdelijke functies.

Kunstenaars Denis Oudendijk, Esther Polak, Krijn Giezen, Annelies Dijkman, Lise Autogena, Jan Körbes ontwikkelen ieder een project in het kader van de manifestatie. Zie de Stroomwebsite.

De zee in de stad

zaterdag 9 oktober 2004

Een evenement waarbij het luchtige karakter van de zee in de binnenstad van Den Haag wordt benadrukt. Het publiek kan op die dag deelnemen aan workshops met vijf verschillende thema's. De deelnemers leveren ideeën waardoor het water in de binnenstad beter wordt benut. Workshops: 'Boulevard aan het Malieveld' met Floris Alkemade (OMA), 'Droomhotel' met Leen Kooman (Mei architecten), 'Ontwerp & constructie van zeevlot' met Jan Körbes & Denis Oudendijk (garbage architects Complett) en zilte zeehapjes maken.