Feature

Groninger Europapark in wording

De grootste bouwput van Noord-Nederland begint vorm te krijgen. Tijd voor een eerste bezoek

Het toekomstige Europapark in Groningen is een 45 hectare groot gebied tussen de ringweg, de spoorlijn richting Zwolle en de A7 richting Duitsland. Het terrein waar voorheen de Hunzecentrale met zijn 5 karakteristieke schoorstenen, een houthandel en de milieudienst gevestigd waren, is de afgelopen 100 jaar niet toegankelijk geweest voor publiek en daardoor voor velen een blinde vlek in de stad. Een mooie aanleiding voor de gemeente Groningen en Platform GRAS om, nu de herontwikkeling op gang komt, een rondleiding te organiseren. Deze avontuurlijke tocht voerde door het zand van nog niet verharde wegen, langs oude resten van de electriciteitscentrale en met een zelf te bedienen pontje over het Winschoterdiep.

Het in zijn hoofdvorm rechthoekige Europapark is ingedeeld in kwadranten. De eerste tussen ringweg, spoorlijn, Winschoterdiep en Helperdiepje wordt de woonwijk De Linie. Behoudens een woon-werk bouwblok langs het spoor dat het geluid moet weren, zal de wijk bestaan uit vrijstaande woningen aan eenvoudige rechte straatjes. Door verschillende buitenlandse en Groninger architecten zijn ontwerpen gemaakt die ogenschijnlijk willekeurig naast elkaar worden gebouwd. De openbare ruimte is zeer beperkt in omvang en wordt geconcentreerd langs het Winschoterdiep. Een fietstunneltje onder de ringweg gaat de wijk met de Oosterpoortwijk verbinden.

Het tweede kwadrant tussen Winschoterdiep, spoorlijn en Helperdiepje wordt de plek voor het nieuwe NS-station Europapark. Naast dit station zal een groot aantal parkeerplaatsen en een park gerealiseerd worden. In dit gebied bevinden zich twee oude gebouwen die herbestemd worden. Het voormalige administratiegebouw van de elektriciteitscentrale is al in gebruik als kantoor en de voormalige Helpmancentrale uit 1934 wordt op dit moment verbouwd tot ‘mediacentrale’, de thuisbasis van tv-noord en diverse mediagerelateerde bedrijven.

1 zelfbedieningspontje

2 mediacentra vanaf de Boumabrug

De locatie van de voormalige Hunzecentrale is door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg haaks op de A7 in tweeën gedeeld. In aansluiting op de bestaande kantoren langs de ringweg worden in dit kwadrant hoofdzakelijk kantoren gebouwd. Op dit moment is het nieuwe kantoorgebouw van verzekeraar Geové naar een ontwerp van Branimir Medic en Pero Puljiz (de Architekten Cie.) in aanbouw. Het resterende deel biedt de komende 10 tot 15 jaar voldoende capaciteit om aan de vraag naar nieuwe kantoorlocaties te kunnen voldoen. De ontwikkeling van dit gebied zal dus ook zeker zo lang gaan duren. In het plan is de mogelijkheid opgenomen om de kantoren plaatselijk te verhogen met appartementen. Het parkeren wordt over het gehele terrein half verdiept opgelost.

Het laatste kwadrant wordt geheel ingenomen door de Euroborg, het nieuwe FC-Groningen stadion met annexen. Want behalve het voetbalstadion gaat dit complex, naar een ontwerp van Wiel Arets, een megabioscoop, een school, een supermarkt, kantoren en woningen herbergen. De verwachting is dat het complex door al deze activiteiten jaarlijks 3 miljoen bezoekers zal trekken; ter vergelijking, het NS-hoofdstation van Groningen verwerkt jaarlijks 10 miljoen reizigers. Via de nieuw aangelegde Boumaboulevard en Boumabrug (genoemd naar de bekende Groninger Amsterdamse school architect) zal de bezoekersstroom het Europapark worden ingeleid.

Wat tijdens de excursie opviel, is de logica van het stedenbouwkundige plan, eveneens een ontwerp van Wiel Arets in samenwerking met de gemeente Groningen. De verschillende activiteiten vinden plaats op een volstrekt logische plek en met een voor de hand liggende typologie plaats. Door functiemenging wordt getracht een levendig stadsdeel te maken. Belangrijk voor het karakter van de nieuwe wijk zijn de overblijfselen uit het verleden: de oude loop van het Winschoterdiep, het uit de verdedigingswerken stammende Helperdiepje, een oude kabeltrommel en een betonnen kolenmuur van de elektriciteitscentrale, en de oude herbestemde gebouwen. De omgang met deze overblijfselen en de detaillering van de stedelijke ruimte zal van grote invloed zijn op de kwaliteit van het Europapark.

Wordt ongetwijfeld vervolgd….