Nieuws

De Gouden Piramide 2004

De jury van De Gouden Piramide 2004 heeft, onder leiding van rijksbouwmeester Jo Coenen, vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De jaarlijks toe te kennen prijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee, een serie tv-portretten van de genomineerden en een boek met de beste inzendingen van de prijsronde. De winnaar wordt naar verwachting eind april 2005 tijdens een live tv-uitzending bekendgemaakt door de minister van VROM, Sybilla M. Dekker. Thema van de prijsronde 2004 was: stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur.

Informatie over de genomineerde opdrachtgevers en hun projecten:

– De Universiteit van Utrecht, met de vernieuwing van De Uithof in Utrecht. Een keur aan Nederlandse ontwerpers (Wiel Arets, Koolhaas/OMA, NL Architects, Neutelings en Riedijk, Rudy Uytenhaak, West 8, Van Berkel en Bos, Art Zaaijer) heeft recentelijk invulling gegeven aan de vernieuwing van de universiteitswijk.

– Het Bestuurlijk Overleg Vernieuwing Bijlmermeer, met de herstructurering van de G-buurt rond De Ganzenhoef. Een complex sociaal en stedelijk vernieuwingsproject dat veel verschillende stedelijke functies omvat.

– Sijtwende BV, met het plan Sijtwende in Voorburg. Een geslaagde publiek-private samenwerking, die een integrale aanpak van een nieuwe woon- en bedrijvenlocatie met infrastructurele voorzieningen (tunnel rijksweg 14) mogelijk maakte.

– Van der Weegen Bouwontwikkeling BV, met het Plan Friezenlaan in Tilburg. Een herontwikkeld woongebied op de plek van een voormalig buitenzwembad met veel aandacht voor de openbare ruimte (openbaar toegankelijk privé-eigendom) en toepassing van een kunstwerk/geluidswal.

– Het Stadsdeel Westerpark, met het Cultuurpark Westergasfabriek. De ontwikkeling van het voormalige stadsgas-terrein in Amsterdam tot een stadspark met kunstaccommodaties. Het Grote Steden Project bestaat verder uit het schoonmaken van de sterk vervuilde grond en de restauratie van de aanwezige monumenten.