Feature

Zwarte Madonna nog steeds niet gesloopt

Het Burgerinitiatief Zwarte Madonna heeft voldoende handtekeningen verzameld om een nieuwe besluitvorming van de Haagse gemeenteraad af te dwingen. De voorgenomen sloop staat daarmee weer op losse schroeven.

In september 2002 nam de Haagse gemeenteraad het besluit om twee vierentwintig jaar oude kantoortorens van Binnenlandse Zaken en Justitie en het vijftien jaar jonge woongebouw de Zwarte Madonna (336 woningen) in het Wijnhavenkwartier te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Onbegrip, protest en een reeks alternatieven voor behoud mochten niet baten en de procedure voor sloop werd in gang gezet. De Madonna bleek echter niet zo maar van haar plaats te krijgen.

Uit het onlangs genomen besluit van de rechter dat de laatste bewoners minstens tot medio 2005 in de Madonna mogen blijven wonen is kracht geput voor een laatste actie tot behoud van de Zwarte Madonna. Bewoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een zogenaamd burgerinitiatief. Mits voorzien van tenminste 2500 handtekeningen van stemgerechtigde inwoners kan een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd dat niet direct afkomstig is van het college of van een gemeenteraadslid.

De onlangs gehouden handtekeningenactie heeft inmiddels voldoende ondersteuning opgeleverd om de gemeenteraad te dwingen de kwestie opnieuw te overwegen. Als nieuw argument brengen de bewoners in dat de bestaande kantoortorens best gerenoveerd kunnen worden en dat de ministeries gemakkelijk tijdelijk in leegstaande kantoren in het nabijgelegen Beatrixkwartier kunnen worden ondergebracht. Iets dergelijks gebeurde onlangs in verband met de renovatie van het ministerie van Financiƫn aan het Korte Voorhout.

De bewoners hebben hiermee een sterk argument. Nu de verantwoordelijk wethouder van het strijdtoneel is verdwenen en de bewoners kunnen voorrekenen dat behoud van de torens en de Zwarte Madonna de gemeente zelfs 12 miljoen Euro kan opleveren, zijn de kansen voor behoud groter dan ooit. Overigens bleek tijdens een actievergadering bovendien dat Rijksbouwmeester Jo Coenen indertijd vijf varianten voor het gebied aan de gemeente had gegeven, waarvan alleen de varianten waarbij de Zwarte Madonna zou worden gesloopt zijn meegenomen in de beraadslagingen. Misschien dat Coenen zijn oude renovatieplan, dat hij bij zijn aantreden als Rijksbouwmeester moest archiveren, binnenkort weer uit de kast kan halen.