Nieuws

Provincie Fryslân wil Soeters Van Eldonk Ponec voor nieuwbouw Provinsjehûs

Architectenbureau Soeters Van Eldonk Ponec krijgt de voorlopige opdracht een nieuwe provinciehuis te ontwerpen, dat hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân vanmorgen bekend gemaakt. Architect Sjoerd Soeters presenteerde, evenals zes andere architectenbureaus, afgelopen 20 september zijn visie op de ver-/nieuwbouw van het provinciehuis.

GS menen dat het architectenbureau zich overtuigend heeft onderscheiden door op alle criteria goed en evenwichtig te scoren. Het college waardeert daarbij vooral de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing en de goede mix van terughoudende en uitdagende architectuur. Ook het feit dat het bureau aangaf te willen proberen delen van het gebouw te willen hergebruiken, onder andere vanuit milieuoogpunt en duurzaamheid, sprak het college erg aan. Verder heeft het college zeer veel waardering voor de uitgesproken wijze waarop het bureau is om gegaan met het complexe stelsel van de randvoorwaarden.

De gefaseerde opdracht waaraan Soeters van Eldonk Ponec zal werken, bestaat in eerste instantie uit een zogenaamde variantenanalyse. Deze variantenanalyse zal voor de zomer van 2005 door GS aan de Provinciale Staten worden voorgelegd, waarna de Staten een definitief besluit kunnen nemen over een concreet plan voor ver-/nieuwbouw en het ter beschikking stellen van een budget. Pas daarna zal een ontwerp worden gemaakt dat na aanbesteding door aannemer kan worden gerealiseerd. De nieuwbouw zal naar verwachting in 2006-2007 van start gaan en in 2008-2009 worden opgeleverd.