Nieuws

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2004 wordt niet uitgereikt

Dit maakte het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant bekend. Na rijp beraad heeft ze besloten om het juryadvies niet over te nemen. De jury bestaande uit Margreet de Boer (oud minister VROM), Frank Bijdendijk (algemeen directeur woningcorporatie Het Oosten Amsterdam), Hubert-Jan Henket (architect), Cees Schuyt (hoogleraar sociologie Universiteit van Amsterdam) en Anna Tilroe (NRC Handelsblad) hadden 'het rijksbouwmeesterschap' voor de prijs voorgedragen.

Het bestuur stelt dat de kern van de grote Rotterdam-Maaskantprijs niet architectuur maar architectuurreflectie betreft. Met het voordragen van het rijksbouwmeesterschap voor de Rotterdam-Maaskantprijs, wordt naar het oordeel van het bestuur, geen recht gedaan aan de primaire doelstellingen van de prijs, in termen van het jarenlang persoonlijk en bijzonder communiceren over architectuur. De vijf door de jury voorgedragen rijksbouwmeesters hebben het rijksbouwmeesterschap ontegenzeggelijk op een unieke, hoogst persoonlijke manier ingevuld. De een meer als manager met een kantoor, de ander meer als kunstenaar met een atelier. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het rijksbouwmeesterschap veranderd. Het stof is er vanaf geblazen en de meesters die sindsdien op de stoel plaats namen, waren vernieuwend, kritisch, ondernemend, creatief en communicatief. Maar het is en blijft een door de overheid gegeven instelling, die zich in de vernieuwende gedaante beijvert voor hoogwaardige 'rijks'architectuur. Dat is echter eerder een inhaalmanoeuvre dan een revolutionaire démarrage die het hele architectonische veld beroert, zo stelt het bestuur.

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs werd in 1996 ook niet uitgereikt, toen had de jury de Rotterdamse Haven voorgedragen.