Nieuws

Hans van Heeswijk architect van de Hermitage Amsterdam

Het architectenbureau Hans van Heeswijk uit Amsterdam is geselecteerd voor het ontwerp van de tweede fase van de Hermitage Amsterdam.

Het bestuur en de directeur van de stichting Hermitage aan de Amstel hebben dit vandaag bekend gemaakt. Van Heeswijk is gevraagd het 17de-eeuwse gebouw Amstelhof aan de Amsterdamse Amstel geschikt te maken voor de complete behuizing van de Hermitage Amsterdam. Naar verwachting zal de Hermitage Amsterdam eind 2007 geopend worden met een oppervlakte van ruim 15.000 m2. Sinds 24 februari van dit jaar is de Hermitage Amsterdam gevestigd in een onderdeel van Amstelhof, bijna tien procent van het toekomstige complex. Tot nu toe werd dit eerste deel al bezocht door 160.000 personen.

De stijl en werkwijze van Hans van Heeswijk architecten sluiten goed aan op de manier waarop de stichting Hermitage aan de Amstel het ontwerp en bouwproces in wil gaan. Met Hans van Heeswijk is een architect benoemd met oog voor detail en met een goed en zakelijk werkend bureau achter zich. De frisse manier waarop Van Heeswijk het project en de samenwerking tegemoet treedt, wekt vertrouwen bij het bestuur van de stichting.

Hans van Heeswijk architecten bestaat sinds 1985 en vanaf die tijd is aan een groot aantal verschillende projecten gewerkt. In de architectuur van de projecten wordt gestreefd naar een grote mate van consistentie in concept en uitwerking. Hans van Heeswijk is onder meer de architect van het wooninformatiecentrum van de gemeente Amsterdam in de Zuiderkerk en De Beyerd, het toekomstig museum voor grafische vormgeving in Breda.

met een aantal vaste relaties en adviseurs warmee intensief wordt samengewerkt.

Tegelijkertijd met de selectie van de architect heeft het bestuur van de stichting Hermitage aan de Amstel het Programma van Eisen (PvE) voor de tweede fase van het museum goedgekeurd. In dit PvE zijn de ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd. Het gebouw Amstelhof is een Rijksmonument. Bij de realisatie van de Hermitage Amsterdam moet de buitenzijde volledig worden gerespecteerd. Het museum wordt ingedeeld in vier vleugels, waarbij zowel op souterrain-niveau als ook op bel-etageniveau een volledige rondgang mogelijk moet zijn. In de westvleugel gelegen aan de Amstel, het meest monumentale deel van het gebouw, krijgen de kerkzaal, de historische keuken en de regentenkamers de functie van ontvangstruimte. Er wordt hierbij gestreefd om het historische karakter zoveel mogelijk te bewaren. De noord- en zuidvleugel bevatten de tentoonstellingszalen en toegevoegde kabinetten. In de oostvleugel zal een winkel, cafe-restaurant en een auditorium worden opgenomen. Het pand Neerlandia, de huidige behuizing van de Hermitage Amsterdam, wordt de Hermitage voor Kinderen met ateliers, lesruimten, een kinderwinkel en een kindercafé. Het PvE is opgesteld in samenwerking met Het Oosten Kristal B.V. Zij hebben veel ervaring met projectmanagement bij het herbestemmen van monumentale gebouwen. Van Heeswijk gaat nu op basis van het PvE beginnen met een schetsontwerp. Dit ontwerp zal gepresenteerd worden in het voorjaar van 2005.