Nieuws

Patrick van der Klooster nieuwe directeur AIR

Patrick van der Klooster (Rotterdam, 1970) wordt met ingang van 14 februari 2005 de nieuwe directeur van Architectuur Instituut Rotterdam (Stichting AIR), het lokale architectuurcentrum van deze stad.

Na zijn studie Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht trad Patrick van der Klooster in 1995 in dienst van BVR, adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur. Bij BVR hield hij zich bezig met strategische advisering van diverse gemeenten op het gebied van integrale ruimtelijke toekomstvisies en de planvorming van grote ruimtelijke transformaties. In de rol van projectleider was hij onder andere betrokken bij Atelier Rotterdam Zuid 2030 en Rotterdam Parkstad. In deze planprocessen stond de actieve betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bestuurders van Rotterdam Zuid hoog in het vaandel.

De afgelopen drieënhalf jaar was hij werkzaam als secretaris van de commissies Architectuur & Stedenbouw en Monumenten & Archeologie bij de Raad voor Cultuur. De Raad is de belangrijkste adviseur van de staatssecretaris voor Cultuur op het gebied van het algemeen cultuurbeleid, de meerjarige subsidiëring van culturele instellingen van nationale betekenis en de aanwijzing van gebouwde en archeologische rijksmonumenten. Van der Klooster was onder andere coördinator van het Cultuurnota-advies, dat begin 2004 werd afgerond, en betrokken bij het opstellen van adviezen voor het nationaal architectuurbeleid.

Van der Klooster is tevens bestuurslid van de Stichting Vedute. Met zijn kennis van de culturele sector en zijn betrokkenheid bij de stad, wil hij vanuit AIR een actieve rol  spelen in het debat over het culturele en ruimtelijke profiel van Rotterdam.