Nieuws

Sloop Zwarte Madonna bijna zeker

Het woningcomplex de Zwarte Madonna in Den Haag mag toch worden gesloopt. In hoger beroep heeft de Raad van State bepaald dat er terecht een sloopvergunning is afgegeven en dat door de sloop niet onrechtmatig woningen aan de Haagse woningvoorraad worden onttrokken. Eerder oordeelde de rechtbank hetzelfde, maar tegen deze beslissing tekende de laatste twintig bewoners van het complex beroep aan. De sloop van de Zwarte Madonna (een ontwerp van Carel Weeber) is omstreden omdat het gebouw nog geen twintig jaar oud is en er door de sloop van 336 sociale huurwoningen worden vernietigd (elders in het Wijnhavenkwartier zullen van de 400 woningen 125 sociale huurwoningen worden gebouwd). De gemeente Den Haag wil de Zwarte Madonna slopen om plaats te maken voor nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, een ontwerp van Hans Kollhoff.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat de gemeente mag beginnen met de sloop. De bouw van de nieuwe ministeries zal naar verwachting nog even op zich wachten. De bewoners tekende met succes bezwaar aan tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Op 6 juli 2004 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het bestemmingsplan goedgekeurd maar de Raad van State heeft op 22 november 2004 in een schorsingsprocedure geoordeeld over het bestemmingsplan Wijnhavenkwartier. De voorlopige voorziening is daarbij toegewezen. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog niet in werking treedt. Dit oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Zolang het bestemmingsplan niet is goedgekeurd genieten de bewoners huurbescherming en kunnen ze niet gedwongen worden te verhuizen. Een uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan wordt na de zomer van 2005 verwacht.