Feature

Henket wint prijsvraag musea “s-Hertogenbosch

Het lijkt een beetje traditie te worden in Nederland, ook de nieuwbouw van het Museum voor Hedendaagse Kunst in ‘s-Hertogenbosch begint een eerbiedwaardige geschiedenis te kennen.

In 1994 kreeg Borek SĂ­pek van het gemeentebestuur de opdracht om een nieuw museumcomplex te ontwerpen waarvan het 17e eeuwse Kruithuis een integraal onderdeel moest uitmaken. Het voorlopig ontwerp dat in 1996 werd gepresenteerd bestond uit vier paviljoens die aan de noordoostzijde van het Kruithuis waren gelegen. De paviljoens zouden ondergronds met elkaar en met het Kruithuis worden verbonden. Bezwaarschriften vertraagden de procedure. In de tussentijd werd het ontwerp aangepast. Eind juni 2000 zou de gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel en wanneer alles meezat zou het nieuwe museumcomplex in 2002 worden opgeleverd.

Maar het zat niet mee. In september 2002 besloot de gemeenteraad het proces stop te zetten en een nieuw plan op een andere locatie te realiseren. Zo kon het gebeuren dat in 2004 een Europese inschrijvingsprocedure werd opgestart voor de nieuwbouw van het Museum voor Hedendaagse Kunst en de renovatie en uitbreiding van het Noordbrabants Museum. Uit eenendertig inzendingen werden zeven bureaus gekozen die hun visies presenteerden. Belangrijk punt was de inpassing van het Museum van Hedendaagse Kunst in een bestaande tuin, waarbij het de uitdrukkelijke wens was om ook een doorgaande openbare route door het museumcomplex op te nemen; van de hoofdingang van het Noordbrabants Museum aan de Verwerstraat naar het Anne Frankplein. Uit de zeven bureaus werden er vervolgens drie geselecteerd (Claus en Kaan, Atelier Zeinstra van der Pol en Henket & partners) om hun visies verder uit te werken in een eerste ontwerp. In december werd al duidelijk dat het ontwerp van Atelier Zeinstra van der Pol niet zou worden uitgekozen en begin februari werd dan eindelijk bekend wie de opdracht krijgt: Henket & partners.

Het persbericht van de gemeente 's-Hertogenbosch meldt: 'Er wordt gekozen voor Henket & partners architecten omdat beide colleges (Het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, red.) er vertrouwen in hebben dat zij samen met de opdrachtgevers, de toekomstige gebruikers en de omgeving tot een goed resultaat komen. Tevens gaan ze er vanuit dat Henket & partners architecten de synergie van het complex het beste kan realiseren en dat hij een ontwerp maakt dat recht doet aan de structuur van de omgeving en de tuin van het Noordbrabants Museum. Tot slot hebben beide colleges er vertrouwen in dat Henket & partners architecten in zijn ontwerp de eigen uitstraling en identiteit van het Museum voor Hedendaagse Kunst naar voren laat komen. Verwachting is dat er in het najaar van 2005 een Voorlopig Ontwerp wordt gepresenteerd.'

Hoeveel gemeenplaatsen kan men formuleren? Helaas kan het ontwerp ook niet door 'het publiek' worden beoordeeld want afbeeldingen van het ontwerp mag het bureau in dit stadium niet geven. Ze voeren de spanning daar in 's-Hertogenbosch wel heel erg op.